Naturvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som brinner för miljöfrågor eller är intresserad av fysikens lagar och människans anatomi. Vill du bli läkare, ingenjör eller arbeta med människans miljöpåverkan har du hittat rätt. Programmet passar även dig som är engagerad i samhällsfrågor, är intresserad av ekonomi och vill jobba som polis, ekonom eller lärare.

Texten uppdaterad 2023-11-21

Programmet för dig som brinner för miljöfrågor eller är intresserad av fysikens lagar och människans anatomi. Vill du bli läkare, ingenjör eller arbeta med människans miljöpåverkan har du hittat rätt. Programmet passar även dig som är engagerad i samhällsfrågor, är intresserad av ekonomi och vill jobba som polis, ekonom eller lärare. 

Studievardagen är omväxlande och föreläsningar varvas med grupparbeten, och självständiga studier. Som elev genomför du studiebesök, laborationer och exkursioner för att förankra dina kunskaper i verkliga situationer. Genom studierna utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap genom att arbeta systematiskt och objektivt.

Utför laborationer i realtid

Utbildningen erbjuder det digitala laborationsmaterialet Logger Pro. I det har du möjlighet att analysera laborationer i realtid.        

Välj mellan två programinriktningar

Naturvetenskapsprogrammet på Alströmergymnasiet erbjuder inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Inriktning naturvetenskap

För dig som vill dyka ner lite djupare i de naturvetenskapliga studierna. Inriktningen ger full behörighet till så gott som alla högskolestudier. Inriktningen är speciellt anpassad för dig som vill läsa vidare på teknisk högskola, inom medicin eller naturvetenskapliga ämnen.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningen går inte lika djupt ner i de naturvetenskapliga områdena. Istället ges ett samhällsperspektiv på studierna genom fördjupningar inom till exempel samhällskunskap och geografi. Inom programfördjupningarna finns möjlighet att läsa exempelvis psykologi och hållbart samhällsbyggande. Inriktningen ger dig en bred grund att läsa vidare till polis, ekonom. psykolog och lärare. Du är också väl rustad för att gå direkt ut i näringslivet.

Fredrik Lidén

NULL

Programledare naturvetenskapsprogrammet , Alströmergymnasiet

Jens Wallin

NULL

Rektor sektor 2 (BA, NA, Teknik), Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet