1 Driftstörningar

Introduktionsprogrammen

Texten uppdaterad 2023-11-03

Bli behörig till ett nationellt program!

Hitta din väg ut i yrkeslivet!

Lär dig svenska!

Saknar du behörighet till ett nationellt program har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Här kan du läsa färdigt dina grundskoleämnen, börja lära dig svenska  eller  hitta din väg framåt i livet, kanske till gymnasiet, vuxenutbildningen, folkhögskola eller till ett arbete.

Det finns fyra introduktionsprogram på Alströmergymnasiet

Vi guidar dig till den inriktning som passar just dig.

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är riktad mot ett nationellt program och att du så snart som möjligt ska bli antagen.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till det yrkesprogram du önskar.

Individuellt alternativ riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att hjälpa dig vidare till fortsatta studier eller annan sysselsättning.

Språkintroduktion fokuserar på att ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, för att sedan kunna gå vidare till gymnasieskola, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Mindre undervisningsgrupper och många lärare

Här är elevgrupperna små och du får hjälp av de många lärare och vuxna som stöttar dig i din väg framåt. Du får också möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Här studerar elever med helt olika bakgrund och erfarenhet. Alla har sin historia och alla får hjälp att finna sin väg framåt.

Sandra Laggren

NULL

Programledare introduktionsprogrammen, Alströmergymnasiet

Monica Sandell

NULL

Programledare introduktionsprogrammen, Alströmergymnasiet

Andreas Fridberg

NULL

Rektor sektor 5 (RL, IM, KAA), Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet