Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Programmet som tar dig rätt ut i arbetslivet. Studierna ger dig en yrkesexamen som gör dig redo för framtidens byggbransch med smarta IT-lösningar och miljötänk. Vill du dessutom ha behörighet till högskola och universitet lägger du bara till några ämnen.

Texten uppdaterad 2023-11-15

Under din utbildning på Alströmergymnasiets Bygg- och anläggningsprogram utvecklar du din kunskap om byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering. Dessutom får du lära dig mycket om säkerhet och ett miljömässigt hållbart byggande.

Branschrekommenderad skola

Alströmergymnasiet Bygg- och anläggningsprogram är en Branschrekommenderad skola. Det betyder att vi lever upp till byggbranschens kriterier som säkerställer att varje elev garanteras en utbildning av hög kvalitet.

Pröva dina kunskaper i arbetslivet

Under utbildningen ingår 30 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får prova dina kunskaper i verkligheten och skapa kontakter med arbetslivet. Det ger dig goda möjligheter att få jobb direkt efter din avslutade utbildning.

Välj mellan tre programinriktningar

Alströmergymnasiets Bygg- och anläggningsprogram erbjuder inriktningarna Husbyggnad, Måleri samt Mark och anläggning. Samtliga är så kallade lärlingsutbildningar. Det innebär att du från årskurs två under halva din utbildningstid lär dig yrket från yrkespersoner ute på byggarbetsplatser. Du som elev får en handledare som guidar dig genom de olika arbetsmomenten. Du kan läsa mer om respektive inriktning nedan.

Inriktning Husbyggnad

Här får du lära dig att bygga nya bostäder och andra byggnader, men också renovera och bygga om äldre.

Inriktning Måleri

För dig som vill lära sig allt om att måla byggnader både på utsidan och insidan. Du lär dig också att spackla och att tapetsera.

Inriktning Mark och anläggning

Här lär du dig utföra markarbeten för husgrunder, vägar ledningar och mycket mer. Inriktningen ger också kunskaper i gröna ytor och plattläggning.

Välj till behörighetskurser

Som elev har du också möjlighet att komplettera din utbildning med behörighetskurserna ställningsbyggnad, mobila arbetsplattformar, säkra lyft och heta arbeten.

Högskolebehörighet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram där högskolebehörighet ingår.

Magnus Lindgren

NULL

Programledare Bygg- och anläggningsprogrammet, Alströmergymnasiet

Jens Wallin

NULL

Rektor sektor 2 (BA, NA, Teknik), Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet