Stråklek (5-6 år)

Texten uppdaterad 2023-01-20

Välkommen till en introduktion i att spela stråkinstrument hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade lärare får du uppleva glädjen av att spela med stråkar.

I stråklek du på ett lekfullt sätt lära dig spela både fiol och cello första terminen. Under nästkommande termin får du hyra ett instrument att ta med hem och spela. Här förväntas du som förälder vara närvarande på lektioner. Efter läsåret fortsätter du automatiskt på ditt instrument.

Kursen är tillgänglig för barn mellan fem och sex år och kostar 881 kronor per termin.

Alingsås kommun