Piano Suzuki

Texten uppdaterad 2023-04-11

Välkommen att lära dig  spela piano genom Suzukimetoden hos oss på Alingsås Kulturskola. Du lär dig spela på samma sätt som du lär dig prata, genom att lyssna och härma. Vi erbjuder pianolärare som är engagerade och utbildade inom Suzukimodellen.

Undervisningen bygger mycket på den vuxnas engagemang. Du som förälder går en förberedande kurs och är alltid med på lektionstillfällena. Du har också ansvar för den dagliga övningen i hemma. Inga förkunskaper krävs. I Suzukiundervisningen får du som elev utöver enskilda lektioner också grupplektioner. För att deltaga behöver du ha ett piano eller digitalpiano tillgängligt hemma. När barnet är anmält hålls ett obligatoriskt informationsmöte.

Kursen är tillgänglig för barn i förskoleklass och årskurs 1 och kostar 1348 kr per termin.

Alingsås kommun