Fiollek

Texten uppdaterad 2023-01-20

Välkommen till en introduktion i att spela fiol hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade lärare får du uppleva glädjen av att spela med stråkar.

Här får du på ett lekfullt sätt spela fiol i mindre grupp. Efter läsårets slut fortsätter du automatiskt på fiol.

Kursen är tillgänglig för barn i förskoleklass i norra Alingsås och kostar 881 kr per termin.

Alingsås kommun