1 Driftstörningar

Fiol

Texten uppdaterad 2023-01-20

Välkommen att lära dig spela fiol hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela och lär känna ditt instrument. Undervisningen sker i grupp eller individuellt.

Vi spelar på gehör och efter noter i olika musikstilar. Du erbjuds också att spela i stråkorkester när du lärt dig grunderna på ditt instrument.

Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 1 och uppåt i norra kommundelen samt från åk 3 i Alingsås och södra kommundelen och kostar 881 kr per termin.

Alingsås kommun