Blockflöjt

Texten uppdaterad 2023-04-11

Blockflöjt på skolan
Lär dig spela blockflöjt ute på din skola genom oss på Alingsås Kulturskola. En av våra välutbildade lärare kommer ut och undervisar dig i din skolans lokal efter skoldagens slut.

Du bli undervisad i musiklära, gehörspel och samspel och får också en introduktion i att spela efter noter. Kursen genomförs bara på utvalda skolor och de väljs ut efter hur många anmälningar varje skola fått in.

Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 3 och kostar 630 kronor per termin.

Kulturskolan

NULL

Kulturskoleadministratör, Kultur- och utbildningsförvaltningen