1 Driftstörningar

Altfiol

Texten uppdaterad 2023-04-11

Välkommen att lära dig spela altfiol hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela och lär känna ditt instrument. Undervisningen sker i grupp eller individuellt.

Vi spelar på gehör och efter noter i olika musikstilar. Du erbjuds också att spela i stråkorkester när du lärt dig grunderna på ditt instrument.

Kursen är tillgänglig för barn för barn i årskurs 3 och uppåt och kostar 881 kronor per termin.

Kulturskolan

NULL

Kulturskoleadministratör, Kultur- och utbildningsförvaltningen