Lär känna Lise-Lott

Lise-Lott Lindberg arbetar som lärare i fritidshem på Hemsjö skola.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Vad gör du som lärare i fritidshem?

– Som lärare i fritidshemmet ansvarar jag för att driva verksamheten så att alla elever får möjlighet att utvecklas och en meningsfull fritid. Jag planerar verksamheten och genomför aktiviteter tillsammans med kollegor och elever. Det handlar otroligt mycket om att vara lyhört för olika intressen, att skapa relationer och vara en trygg vuxen som barnen kan vända sig till. Det är ett komplext yrke och ingen dag är den andra lik. 

Varför valde du det yrket?

I min ungdom hade jag inga tankar på att arbeta med barn. När jag fick egna barn upptäckte jag vilken glädje de ger, därför valde jag att sadla om och utbilda mig till lärare i fritidshem. 

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Efter gymnasiet började jag arbeta på Posten. Där blev jag kvar i 16 år innan jag kom på att jag verkligen ville arbeta med barn och unga. Jag sökte in till Göteborgs Universitet och läste till lärare i fritidshem. Det första året efter min examen jobbade jag på förskola. Därefter blev jag erbjuden jobb på fritidshem och sedan åtta år tillbaka arbetar jag på Hemsjö skolas fritidshem.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Jag läste till lärare i fritidshem på Göteborgs Universitet. Då var det en utbildning på 3,5 år men den nuvarande utbildningen är endast 3 år. Man får även välja ett praktiskt eller estetiskt ämne, till exempel idrott eller bild.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Just nu arbetar vi med ett långsiktigt tema som handlar om språkutveckling. Det är ett fantastiskt tema där fokus är drakar. Vi har precis fått ett magiskt drakägg på fritids. När äggen kläcks kommer eleverna att få olika uppdrag kring just drakar. Det handlar om att forska om drakar, skriva om drakar, läsa om drakar. Vi leker olika lekar där drakar ingår, och vi skapar och målar på temat drakar. De äldre eleverna skriver rollspel där det finns drakkaraktärer som de yngre kommer att kunna spela.

– Temat kommer att pågå under större delen av vårterminen. Det är magiskt roligt!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är på riktigt världens bästa jobb. Att få utveckla verksamheten och se våra elever göra framsteg, att planera och genomföra olika aktiviteter tillsammans med kollegor och elever är så roligt och givande. Det är ett flexibelt arbete och jag har stora möjligheter att påverka hur dagen ska vara. 

Vad har du för utmaningar?

– Utmaningen kan vara att ha möjlighet att fånga alla elevers intressen. Jag kan även tycka att det är en utmaning att möta elevers oro när det gäller de omvärldsfrågor som pågår just nu.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Fritidshemmet öppnar kl. 6 på morgonen och stänger kl. 18. Från kl. 6 på morgonen och fram till skolstart har vi något som vi kallar morgonomsorg. Det är oftast en lugn stund där vi spelar spel, tittar på TV och har det mysigt. Vi äter också frukost tillsammans innan skolan börjar. 

– På förmiddagen arbetar jag oftast i någon klass. Det kan handla om att jag har halvklass utomhus eller i skogen. 

– Vid kl. 12.45 startar fritidshemsverksamheten. Vi börjar dagen med en gemensam samling för all barn och därefter erbjuds det olika aktiviteter. Det kan vara skapande, idrott, information- och kommunikationsteknik, gå till skogen eller gemensamma lekar. Naturligtvis har eleverna stora möjligheter att göra saker de själva vill. Det gäller att hitta en balans mellan aktivitet, rörelse, vila och rekreation. Vi har ett ja-sägande förhållningssätt i vårt arbetslag. Det innebär att när en elev kommer och frågar om de får göra något så försöker vi tillgodose det, samtidigt vill vi att de saker eleverna gör ska kunna kopplas till vår läroplan. Det är en spännande utmaning att ta tillvara elevernas intresse och ändå styra så att det sker ett positivt lärande. 

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Alingsås?

– Det finns goda möjligheter att utvecklas inom Alingsås kommun. Sedan några år tillbaka har jag rollen som Förstelärare i fritidshem. Det innebär att jag dels är arbetslagsledare på min egen skola och dels att jag är delaktig i att driva utvecklingsarbete inom fritidshemmen i hela kommunen. 

Alingsås kommun