Lär känna Lina

Lina Balder arbetar som förskollärare på Tegelslagarens förskola i Alingsås kommun.

Vad gör du som förskollärare?

– Som förskollärare är jag bland annat en medforskare i barnens vardag på förskolan, jag stöttar i de olika sammanhang som barnen möter och uppmuntrar barnen att öva och pröva, tro på sina förmågor och utveckla de. Vidare så planerar jag tillsammans med kollegor för utbildningen utifrån projekt, barnens intressen och våra styrdokument. Vi genomför undervisning och andra aktiviteter där vi dokumenterar barnens processer, mötet med aktiviteter samt miljön. Jag arbetar också med kvalitetsarbete, lärmiljöer och kollegialt lärande.

Varför valde du det här yrket?

– Det var när jag själv fick barn och klev in i förskolans värld som vårdnadshavare som nyfikenheten kring yrket väcktes! Jag började studera och stortrivdes.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag arbetade som bagare och konditor i många år, och vid sidan av utbildade jag mig till personlig tränare och kostrådgivare och jobbade med det ett tag. När jag sedan påbörjade mina studier till förskollärare började jag att vikariera inom kommunen på förskolor. Vid examen fick jag en anställning som förskollärare.

Varför har du valt att jobba i en kommun?

– Alingsås kommun som arbetsgivare har ett brett utbud av förskolor, vilket skapar möjligheter att samverka och utbyta erfarenheter mellan förskolor i olika forum vilket är viktigt för mig i min professionsutveckling.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Jag gick förskollärarprogrammet. Jag valde Karlstad universitet och utbildning på distans så att jag skulle ha möjlighet att arbeta samtidigt. Vi som studerade mot Karlstad och utgångspunkt i Alingsås sågs en gång i veckan på utbildningens hus för föreläsningar och åkte till Karlstad ett par gånger per termin. Supersmidigt!

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Det är alltid full rulle hos oss med olika processer som barnen har igång, vilket är kul, intressant och utvecklande! Just nu har vi fokus på matematik vid våra planerade aktiviteter, och i vår lärmiljö. Vi hör och ser hur barnen tar till sig kunskap och omsätter i olika sammanhang, och som pedagog är det en lycka att ta del av! Litteracitet är ett annat fokusområde, vilket handlar om att utveckla barnens läs- och skrivförmåga. Vi ser även att detta gett effekt i verksamheten, barnen visar stolt upp ord som de skriver och intresserar sig för bokstäver och böcker! Kul att se att den undervisning, utbildning och miljö vi erbjuder barnen rustar barnen med erfarenheter och kunskap som ger barnen verktyg för fortsatt lärande!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Alla möten med barnen! Att få utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Se att det som vi pedagoger bidrar med, utifrån vår profession, forskning och erfarenheter ger en effekt i verksamheten i form av utveckling och lärande hos barnen.

Vad har du för utmaningar?

– Stundtals när alla barn är på plats finns känslan av att jag inte är tillräcklig för alla barn, det är en utmaning.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Förskolan är styrd av rutiner såsom frukost, lunch och mellanmål. Däremellan erbjuder vi barnen lek, återhämtning, undervisning, aktiviteter, och utevistelse. Dagarna är i sig ganska lika utifrån våra rutiner och vår grundstruktur, men ändå så olika beroende på vad som intresserar barnen för dagen och vilken undervisning eller aktiviteter vi erbjuder.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Alingsås kommun?

– Goda möjligheter. Jag är deltagare i en satsning av Alingsås kommun som heter Framtidens ledare. Där har jag tillsammans med representanter från min samt andra förvaltningar fått möjlighet att fördjupa oss i ledarskap/chefskap och vad det innebär i Alingsås kommun. Jag har även gått en handledarutbildning inom kollegialt lärande och är inne på mitt andra år som handledare för läslyftet. Så jag har absolut fått goda möjligheter!

Alingsås kommun