Lär känna Jennifer

Jennifer Ringvall studerar till undersköterska och arbetar på Ängabogårdens korttidsboende, avdelning Växelvård.

Texten uppdaterad 2024-03-11

Vad gör du som undersköterska?

– Som blivande undersköterska har jag mediciniska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck. Som undersköterska handlar det också om att skapa trygghet för såväl brukare som anhöriga. Jag stödjer och motiverar personen att göra det de själva klarar av. Vad brukaren behöver för hjälp framgår i deras individuella genomförandeplan.

– En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan vara hjälp och stöd vi personlig hygien, av- och påklädning, måltidsituationer samt vid sociala aktiviteter. Jag dokumenterar också löpande i brukarens journal.

– Målet är att skapa en meningsfull vardag för dem vi finns till för, våra gäster på växelvården.

Varför valde du det här yrket?

– Jag valde detta yrke för att jag har ett stort intresse att arbeta med människor. Jag får lära mig så mycket av våra gäster och mina kollegor. Att få träffa många olika människor med olika behov och erfarenheter är lärorikt.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag började arbeta i köket på en vårdavdelning under en sommar. Där hade jag ansvar för servering av måltider samt social samvaro. Efter sommaren började jag arbeta som timvikarie och sommarvikarie på Ängabogårdens korttidsboende, på avdelningen för växelvård. Därefter blev jag erbjuden ett längre vikariat. Nu har jag fått möjligheten att plugga till undersköterska i kombination med mitt arbete så just nu studerar jag 50% och arbetar 50%. Det är en jättebra möjlighet till utbildning som jag är tacksam för.

* Växelvård kan beviljas för personer som vårdas av anhörig, för att den som vårdar behöver stöd/avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Något som alltid är på gång är våra anhörigträffar på växelvården som vi gemensamt i personalgruppen planerar för samt anordnar. Vi har bland annat haft grillkväll, adventsfika och luciafirande. På dessa träffar bjuds alla våra gäster med växelvårdsbeslut in och deras anhöriga. På dessa träffar är all personal med som arbetar på växelvården. Här får även anhöriga och gäster möjlighet att träffas och prata med varandra. Träffarna är mycket uppskattade av alla, brukare, anhöriga och personal.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med människor. Jag har härliga kollegor som gör det roligt att komma till jobbet. Jag ser fram emot att gå till mitt arbete. Det är varierande arbetsuppgifter och varierande gäster som bor hos oss. Ingen dag är den andra lik. Våra gäster växlar olika perioder hos oss, vilket gör att det ser väldigt olika ut.

Vad har du för utmaningar i ditt jobb?

– När situationen kräver, behöver vi snabbt ställa om, utifrån att vi arbetar med människor. Men det är också lärorikt och jag har alltid kollegor att fråga om det behövs.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Vi startar alltid dagen med gemensam rapport och så fördelar vi arbetet gemensamt i teamet. Vi har en planeringstavla där dagen är planerad för respektive person som arbetar.  Under mitt arbetspass hjälper jag gästerna utifrån deras genomförandeplan och de behov gästen har. Under dagen checkar gäster ut och in på växelvården. Utcheckning är 11.00 och incheckning är 14.00. Under dagen anordnar våra aktivitetsledare Ulf och Anne aktiviteter för våra gäster.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Alingsås kommun?

– Jag har fått en fantastisk möjlighet att få plugga i kombination med arbete, vilket jag är mycket glad över. Upplägget med att studera halvtid och arbeta sker genom något som heter Äldreomsorgslyftet. En satsning som staten har gjort där man erbjuder ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen.

Finns det något mer du vill berätta?

– Växelvården är en givande och lärorik arbetsplats med utrymme för mycket skratt tillsammans!

Alingsås kommun