Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost utifrån medicinska, etiska och religiösa skäl, använd E-tjänst nedan.

Som vårdnadshavare ansöker du om specialkost inför varje höstterminsstart och vid förändringar av kost/byte av skola.

Pia Nystedt

NULL

Kostekonom, Barn- och ungdomskontoret