Digital kompetens i förskola och skola

Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt med att utveckla barns och elevers digitala kompetens.

Texten uppdaterad 2020-05-08

I läroplanen för grundskolan betonas vikten av att stärka elevers förmåga att använda och förstå digitala system men också nödvändigheten av ett källkritiskt förhållningssätt. I förskolans läroplan anges liknande mål, anpassade utifrån barns förutsättningar. Barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens men också tränas i grundläggande källkritik.

För att utnyttja digitaliseringens möjligheter har verksamheterna god tillgång till digitala verktyg och tjänster i lärandet. Elever i årskurs 7 och uppåt har sedan flera år personliga verktyg. Elever från förskoleklass till år 6 har minst ett verktyg på två elever. Varje förskoleavdelning har tillgång till en eller flera surfplattor.

Alingsås kommunala skolor och förskolor har ett brett utbud med digitala tjänster för lärande och tillgänglighet, såsom exempelvis inlästa läromedel för skolan och inlästa sagor på flera språk för förskolan, lärplattform, multimediatjänster, uppslagsverk, talsyntes, bildstöd, med mera. Från årskurs 4 finns även ett digitalt system som hanterar prov, läxförhör, tester och liknande.

För att binda samman de digital tjänster vi erbjuder våra barn, elever och vårdnadshavare har kommunen byggt en portal, Arena för lärande. Här kan elever och vårdnadshavare enkelt navigera sig enkelt mellan olika tjänster via en och samma inloggning.

Eva Welander

NULL

Verksamhetsutvecklare, IKT, Barn- och ungdomskontoret