sv Swedish

Gymnasiet och gymnasievalet

Sidan där du kommer göra din gymnasieansökan heter Indra2.

Texten uppdaterad 2022-11-07

När du söker till gymnasiet söker du via den antagningsenhet du tillhör utifrån din folkbokföringsadress.  De allra flesta eleverna som går i Alingsås grundskola tillhör Göteborgsregionens Antagningsenhet och söker via en sida som heter Indra2.

Indra2 finner du alla utbildningar inom Göteborgsregionen, du kommer se händelser och datum för antagningsåret och finna vanliga frågor och svar. Gymnasievalet öppnar den 7 december.

Behörighet

För att komma in på gymnasiet behöver du ha med dig betyg från grundskolan, det kallas behörighet. Du behöver ha:

 • Lägst E i Svenska/Svenska som andra språk, Matematik och Engelska.
 • För ett Yrkesprogram + 5 ämnen (totalt minst E i 8 ämnen)
 • För ett Högskoleförberedande program + 9 ämnen (totalt minst E i 12 ämnen)

Vill du läsa Ekonomi-, samhällsvetenskap-,  eller Humanistprogrammet behöver du ha minst E i SO-ämnen

Vill du läsa Naturvetenskap- eller Teknikprogrammet behöver du ha minst E i NO-ämnen. 

Tänk på! – att vara behörig till ett program innebär inte att du får en plats,  antagningen avgörs på dina meritpoäng!

Vad Ska Jag Välja?

Göteborgsregionens Utbildningskatalog 2022

Katalogen vänder sig till elever som ska göra sitt gymnasieval och som bor i någon av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. I den här katalogen får du information om:

 • hur gymnasieskolan fungerar
 • olika utbildningar
 • olika skolor i regionen
 • hur ansökan och antagningen går till

Vad ska jag välja? – katalogen

Vad är ditt Meritvärde?

För att räkna ut ditt meritvärde lägger du ihop dina 16 bästa betyg (17 om du har läst moderna språk). 

 • A = 20p.
 • B = 17,5p.
 • C = 15p.
 • D = 12,5p.
 • E = 10p.
 • F= 0p.

Exempel – har du alla E har du 160p. i meritvärde (170p. om du läser språk)

Antagningsstatistik

Vilket meritvärde som krävs för att komma in på ett program varierar från år till år och från skola till skola. Det beror på vilka betyg alla andra niondeklassare har som söker just det programmet du är intresserad av. Antagningsstatistiken för 2022 kommer därför vara tillgängligt först när antagningsåret är slut.

Föregående års statistik kan ge en hint om hur det brukar se ut på just den skolan och just det programmet. Behöver du hjälp att tolka statistiken kan det vara bra att ta hjälp av någon som är van att läsa statistik, exempelvis din lärare/SYV eller annan vuxen. 

Kom ihåg (!) att statistiken aldrig ska hindra dig till att söka det programmet du helst vill gå. Det är dina och dina jämnårigas betyg som sätter statistiken.

Antagningsstatistik

Moderna Språk

På gymnasiet är moderna språk obligatoriskt på 4st program. Det betyder att Moderna språk ingår i kursutbudet i programmet och kan inte väljas bort. Om du inte läser moderna språk i grundskolan är det inga problem, du börjar helt enkelt läsa språket på en nybörjarnivå när du börjar gymnasiet. Om du läser moderna språk på grundskolan fortsätter du med det språket du läser, men du kan även välja att byta språk om du vill. Alla skolor ska erbjuda Tyska, Franska och Spanska, men vissa skolor erbjuder fler språk att välja på. Hör med den skolan du är intresserad av vilka språk som erbjuds.  Programmen med moderna språk är:

 • Naturvetenskapsprogrammet (1 kurs)
 • Ekonomiprogrammet (1 kurs)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (2 kurser)

Humanistiska programmet (upp till 5 kurser)

Idrottsutbildning RIG och NIU

På gymnasiet kan du även utöva idrott på schemat. Här kan du läsa RIG eller NIU – men vad är då skillnaden?

RIG – Riksidrottsutbildning med Nationell elitsatsning

 •  sker på ett fåtal platser i Sverige och de största talangerna i sporten erbjuds en plats efter en eller flera uttagningar/provträningar.

NIU – Nationell idrottsutbildning med Regional elitsatsning

 • Sker på fler platser runtom i Sverige och erbjuder fler idrottsutövare möjlighet att satsa på sin sport. Elever erbjuds plats efter en uttagning/provträning.

 Är du intresserad av att utöva din idrott på gymnasiet, kontakta din Studievägledare, och titta på idrottsförbundets hemsida. Uttagningar till RIG och NIU sker oftast innan gymnasieansökan öppnar, vilket innebär att du behöver vara ute i god tid redan under Höstterminen i åk 9. Kom ihåg att du inte kommer att bli erbjuden en plats på RIG/NIU om du inte uppnår behörighet till gymnasiet, dvs att din talang är ingen garanti för att få en plats om du inte har betygen med dig.

Studera på annan ort?

Om det är längre än 6 km till skolan kan du ansöka om buss/tågkort.  Ansökan görs via din hemkommun, är du folkbokförd i Alingsås hittar du en E-tjänst på Alströmergymnasiets hemsida.

Om det är för långt att pendla till skolan finns bidrag för boende att söka. Det kallas inackorderingstillägg.

Läs mer om vilka regler som gäller för att få inackorderingstillägg på Alströmergymnasiets hemsida, under fliken E-tjänster.

Efter gymnasietiden – vad ger programmet för behörighet?

Alla gymnasieprogram förbereder dig till något. Några program förbereder dig till ett särskilt yrke medans andra program förbereder dig för högskolestudier. Men vad ger dem egentligen behörighet till? Och kan du lägga till kurser själv som gör programmet anpassat till det du vill?

Skolverket har skapat en behörighetsvisare där du enkelt kan ange ett program för att se exempel på vad du kan göra efter gymnasietiden

Behörighetsvisaren

Sara Olsson

NULL

Nolhagaskolan och Gustav Adolfsskolan, Studie- och yrkesvägledare

Daniel Persson

NULL

Östlyckeskolan och Sollebrunns skola, Studie- och yrkesvägledare