Fel- och stöldanmälan av personliga digitala verktyg

E-tjänst för att underlätta rapportering och hantering vid fel, skador och stöld för vårdnadshavare och elever på personliga digitala verktyg

Under läsåret erbjuder vi en e-tjänst för vårdnadshavare och myndiga elever att anmäla skada eller förlust. Det är viktigt att fylla i formuläret noga så att en smidig hantering kan ske. Vid frågor kontaktas skolan, där det finns en ansvarig person att fråga. 

Alingsås kommun