Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fel- och stöldanmälan av personliga digitala verktyg

E-tjänst för att underlätta rapportering och hantering vid fel, skador och stöld för vårdnadshavare och elever på personliga digitala verktyg

Under läsåret erbjuder vi en e-tjänst för vårdnadshavare och myndiga elever att anmäla skada eller förlust. Det är viktigt att fylla i formuläret noga så att en smidig hantering kan ske. Vid frågor kontaktas skolan, där det finns en ansvarig person att fråga. 

Alingsås kommun