Skolmaten i Alingsås

Vad serveras det för mat på förskolor, grundskolor och Alströmer gymnasiet idag?

Här finner du information om skolmaten i Alingsås kommun, vad som serveras. Under tillhörande information finner du matsedlar.

Det finns en app som är visar vad som serveras i förskolor, grundskolor och gymnasium. Den är gratis, "skolmaten" heter den.

E-tjänst
Tillhörande information