Skolmaten för grund- och förskola

Vad serveras det för mat på förskolor och grundskolor?

Här finner du information om skolmaten i Alingsås kommun, vad som serveras. Under tillhörande information finner du matsedlar.

Det finns en app som är visar vad som serveras i förskolor, grundskolor och gymnasium. Den är gratis, "skolmaten" heter den.

För tillfället är länkarna inte uppdaterade med höstens menyer. Ni hittar menyerna i bilagorna nedan.

Tillhörande information