1 Driftstörningar

Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling

Verksamheter som medför en risk för blodsmitta är så kallad anmälningspliktig verksamhet.

Texten uppdaterad 2024-02-07

En yrkesmässig hygienisk verksamhet är en verksamhet som erbjuder någon eller några typer av kroppsbehandlingar, som till exempel hårvård, massage, akupunktur, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering eller microneedling. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker.

En verksamhet som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg med syfte att punktera kroppens hud eller slemhinnor har anmälningsplikt till bygg- och miljönämnden (Förordning (1998:899)). Detta eftersom behandlingarna kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

  • Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
  • Nagelvård (manikyr och pedikyr) där stickande/skärande redskap används, exempelvis skära/fila bort hud eller bitar av nagelband runt naglarna eller liknande
  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Piercing
  • Håltagning med håltagningspistol
  • Tatuering
  • Permanent makeup (microblading)
  • Microneedling

Om du byter lokal eller utökar din verksamhet med ytterligare anmälningspliktiga behandlingar ska du anmäla detta.

Verksamheter som är ambulerande, det vill säga uppsökande, omfattas också av anmälningsplikten. Planerar du till exempel att erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på evenemang eller liknande i Alingsås är du skyldig att göra en anmälan.

Verksamheter som bedrivs av legitimerad personal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), exempelvis fysioterapeut och kiropraktor som utför akupunktur inom hälso-och sjukvård är anmälningspliktig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan måste skickas in senast 6 veckor innan du startar verksamheten.

När bygg- och miljönämnden fått din anmälan skickar vi en bekräftelse. Tänk på att skicka in en komplett anmälan med angivna bilagor för en snabbare handläggning. Om det saknas något i anmälan så kommer vi höra av oss och be om mer uppgifter. Det är först när anmälan är komplett som de 6 veckorna börjar räknas.

Bygg- och miljönämnden skickar normalt ut ett beslut som svar på din anmälan. Beslutet kan innehålla åtgärder du behöver ta i förebyggande syfte för att kraven i miljölagstiftningen ska uppfyllas.

Om verksamheten startar utan att en anmälan har skett blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller Svenska staten.

E-tjänst

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen