Läsårstider och lov Alingsås

Följande tider gäller för skola, förskola och skolbarnomsorg.

Läsår 2016/2017

 • Skolan och förskoleklassen startar måndagen 22/8 och slutar fredagen den 16/6.
 • Höstlovet under hösten 2016 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar tisdagen den 20/12.
 • Vårterminen startar tisdagen den 10/1.
 • Sportlovet under våren 2017 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2017 är vecka 15.
 • Övriga lovdagar i grundskolan under hösten 2016 är onsdag 30/11 och under våren 2017 är tisdag 7/3, måndag 15/5 och fredag 26/5.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen har under hösten 2016 stängt onsdagen den 17/8 och måndagen den 31/10, samt under våren 2017 måndagen den 9/1 och måndagen den 19/6. 
Östlyckans dygnet runt-öppna avdelning, Nattugglan, har öppet även stängningsdagarna, men är bemannad med vikarier.

Sommarstängning för skolbarnomsorgen är veckorna 28-31.

Läsår 2017/2018

 • Skolan och förskoleklassen startar måndagen 21/8 och slutar fredagen den 15/6.
 • Höstlovet under hösten 2017 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar onsdagen den 20/12.
 • Vårterminen startar tisdagen den 9/1.
 • Sportlovet under våren 2018 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2018 är vecka 14.
 • Övriga lovdagar i grundskolan under läsåret 2017/2018 är ännu ej fastställda.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen har under hösten 2017 stängt onsdagen den 16/8 och måndagen den 30/10, samt under våren 2017 måndagen den 8/1 och måndagen den 18/6. 
Östlyckans dygnet runt-öppna avdelning, Nattugglan, har öppet även stängningsdagarna, men är bemannad med vikarier.

Sommarstängning för skolbarnomsorgen är veckorna 28-31.

 

Skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Undantaget är barn som tex varaktigt vistas utomlands. Skolplikten börjar i normalfallet höstterminen det år som barnet fyller sju år och slutar efter vårterminen det nionde året.

Skolplikt innebär en skyldighet att delta i skolverksamheten, såvida inte ett giltigt skäl för frånvaron finns. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att närvaro vid de nationella proven är av yttersta vikt. När nationella prov genomförs är därför huvudregeln att inga ledigheter beviljas.

Tillhörande information