Läsårstider och lov Alingsås

Följande tider gäller för grundskola, förskola och skolbarnomsorg.

Läsår 2019/2020

 • Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 20/8 och slutar torsdagen den 11/6.
 • Höstlovet under hösten 2019 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar torsdagen den 19/12.
 • Vårterminen startar onsdagen den 8/1.
 • Sportlovet under våren 2020 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2020 är vecka 15.
 • Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 26/9, 17/3, 20/5, och 22/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg/fritids

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg/fritids har under hösten 2019 stängt måndagen den 12/8 och måndagen den 28/10. Under våren 2020 är det stängt tisdagen den 7/1 och måndagen den 15/6. (Detta rör även ordinarie skolundervisning).
Östlyckans dygnet runt-öppna avdelning, Nattugglan, har öppet även stängningsdagarna, men är bemannad med vikarier.

Sommarstängning för förskola och skolbarnomsorg är veckorna 28-31. 

Läsår 2020/2021

 • Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 18/8 och slutar torsdagen den 10/6.
 • Höstlovet under hösten 2020 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar måndag den 21/12.
 • Vårterminen startar måndagen den 11/1.
 • Sportlovet under våren 2021 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2021 är vecka 14.
 • Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 24/9, 9/3, 14/5 och 21/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg/fritids

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg/fritids har under hösten 2020 stängt fredagen den 14/8 och måndagen den 26/10. Under våren 2021 är det stängt fredagen den 8/1 och måndagen den 14/6. (Detta rör även ordinarie skolundervisning).
Östlyckans dygnet runt-öppna avdelning, Nattugglan, har öppet även stängningsdagarna, men är bemannad med vikarier.

Sommarstängning för förskola och skolbarnomsorg är veckorna 28-31. 

Skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Undantaget är barn som tex varaktigt vistas utomlands. Skolplikten börjar i normalfallet höstterminen det år som barnet fyller sex år och slutar efter vårterminen det nionde året.

Skolplikt innebär en skyldighet att delta i skolverksamheten, såvida inte ett giltigt skäl för frånvaron finns. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att närvaro vid de nationella proven är av yttersta vikt. När nationella prov genomförs är därför huvudregeln att inga ledigheter beviljas.

Gymnasiets tider hittar du här.

Tillhörande information