Läsårstider och lov Alingsås

Följande tider gäller för grundskola, förskola och skolbarnomsorg.

Gymnasiets tider hittar du här.

Läsår 2018/2019

 • Skolan och förskoleklassen startar måndagen 20/8 och slutar fredagen den 14/6.
 • Höstlovet under hösten 2018 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar onsdagen den 19/12.
 • Vårterminen startar tisdagen den 8/1.
 • Sportlovet under våren 2019 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2019 är vecka 16.
 • Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 10/10, 6/3, 14/5, 31/5 och 7/6. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg/fritids

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg/fritids har under hösten 2018 stängt onsdagen den 15/8 och måndagen den 29/10, under våren 2019 är det stängt måndagen den 7/1 och måndagen den 17/6. (Detta rör även ordinarie skolundervisning).
Östlyckans dygnet runt-öppna avdelning, Nattugglan, har öppet även stängningsdagarna, men är bemannad med vikarier.

Sommarstängning för förskola och skolbarnomsorg är veckorna 28-31. 

Läsår 2019/2020

 • Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 20/8 och slutar torsdagen den 11/6.
 • Höstlovet under hösten 2019 är vecka 44.
 • Höstterminen slutar torsdagen den 19/12.
 • Vårterminen startar onsdagen den 8/1.
 • Sportlovet under våren 2020 är vecka 7.
 • Påsklovet under våren 2020 är vecka 15.
 • Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 26/9, 17/3, 20/5, och 22/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg/fritids

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg/fritids har under hösten 2019 stängt måndagen den 12/8 och måndagen den 28/10. Under våren 2020 är det stängt tisdagen den 7/1 och måndagen den 15/6. (Detta rör även ordinarie skolundervisning).
Östlyckans dygnet runt-öppna avdelning, Nattugglan, har öppet även stängningsdagarna, men är bemannad med vikarier.

Sommarstängning för förskola och skolbarnomsorg är veckorna 28-31. 

Skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Undantaget är barn som tex varaktigt vistas utomlands. Skolplikten börjar i normalfallet höstterminen det år som barnet fyller sex år och slutar efter vårterminen det nionde året.

Skolplikt innebär en skyldighet att delta i skolverksamheten, såvida inte ett giltigt skäl för frånvaron finns. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att närvaro vid de nationella proven är av yttersta vikt. När nationella prov genomförs är därför huvudregeln att inga ledigheter beviljas.

Tillhörande information