Du och ditt företag - att gå från idé till affärsmodell

Aktivitetsdatum: 
2020-03-04 16:00
Plats: 
Telia huset, Stora torget, Alingsås

Seminariet ”Att växa från start” ger dig kunskap och inspiration att utveckla din företagsidé och ditt erbjudande. Genom att ta lärdom av andra framgångsrika företagare.


Ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att bli framgångsrik och detta är ett genomgående tema i seminariet.

För information och anmälan