Nolhaga slott
Nolhaga slott

Parker

Parkerna är stadens gröna allrum och ger stadens människor upplevelser, möjligheter till samvaro, festliga möten och stilla ro. Där finns plats för lek, rekreation, motion och vila för både gamla och unga. Den gröna bladmassan förbättrar stadens klimat och syresätter luften.

Staden har formats genom olika tiders byggnadsideal och trädgårdskulturer. Stadens grönska är en del av vår historia och ett kulturarv att vårda.

Vi smyckar stadens offentliga rum efter årstider och högtider med olika arrangemang av blommor och liknande. 

Förslag eller synpunkter

Park- och naturenheten på samhällsbyggnadskontoret har det övergripande ansvaret för parker, planteringar, blomsterurnor, grönytor, träd och lekplatser som finns på kommunens mark. Dock med undantag för Gräfsnäsparken som förvaltas av Kultur- och utbildningsförvaltningen och Alingsåsparken som är utarrenderad.

Om du har förslag, synpunkter eller vill felanmäla någon går det bra att kontakta oss via kommunens växel.

Läs gärna om de olika parkerna i vänstermenyn.

Parkvandring med karta hittar du nedan.

 

Tillhörande information