Nyanlända i Alingsås

2018 kom 84 nyanlända till Alingsås kommun. Under 2019 skall 59 personer bosättas i Alingsås kommun.                     

Kultur- och utbildningsförvaltningens Integrationsavdelning (IA) har som uppdrag, i samband med mottagandet, att vara en sluss och ett välkomnande till den service kommunen har att erbjuda inom de olika förvaltningarna för kommuninvånarna.

För de flyktingar som har fått uppehållstillstånd  och anvisats till kommunen har kommunen som helhet samordningsansvaret för personer som är äldre än 64 år samt för barn och ungdomar upp till 20 år. Det innebär i stora drag att uppdraget för kommunen är praktisk hjälp med bosättning, att erbjuda barnomsorg, skola, SFI och samhällsorientering.

Däremot, är det Arbetsförmedlingen (AF) som har det övergripande ansvaret för etablering av de mottagna, vuxna i åldern 20-64 år, som anvisats till kommunen i enlighet med den så kallade ”Etableringsreformen”. AF har även ansvar över de som på egen hand bosätter sig i Alingsås kommun. En etableringsplan upprättas av AF och i normalfallet är det heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar per vecka.

Socialnämndens Individ- och familjeavdelning, ansvarar för vård och stöd av ensamkommande barn, som anvisats till kommunen.

På webbplatsen Information om Sverige finns information för dig som nyanländ till Sverige. Här hittar du även information om Alingsås kommun.

Se även länkar nedan till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Migrationsverket.

Tillhörande information