Äldreboende (särskilt boende)

I Alingsås kommun ska du kunna bo tryggt utifrån dina förutsättningar. Om behovet av vård blir stort kan du ansöka om att få flytta till ett boende med vård och omsorg hela dygnet.

Gruppboende

Du som har en demensdiagnos och fått ett beslut om äldreboende, kan få plats på något av våra boenden för personer med demenssjukdom. Det är en gruppbostad, med plats för 6-11 boende med specialutbildad personal. Det finns även gruppboende för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Servicelägenheter

Servicelägenheter är funktionella lägenheter med närhet till service och träffpunkter. En servicelägenhet liknar ett eget boende men med personal dygnet runt.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Att tänka på vid inflyttning till ett äldreboende

I en bifogad fil nedan hittar du information om vad man bör tänka på när man flyttar in till ett äldreboende.

Tillhörande information