1 Driftstörningar

Kommunportalen

Kommunportalen är Alingsås kommuns intranät. Här kan medarbetare hitta nyheter och information som rör bland annat anställning, arbetsmiljö och hälsa.

Texten uppdaterad 2023-03-13

Alingsås kommunportal samlar verktyg, service och stöd som medarbetare kan behöva i sitt arbete. Här hittar man även information om hur vi jobbar, allt från rutiner och handlingsplaner till vår vision. Via denna länk kan du logga in på Kommunportalen!

Alingsås kommun