Lediga jobb med Alingsås kommun som arbetsgivare

Stödpedagog till Alingsås ungdomsboende

Sista ansökningsdag 2017-02-22

Vill du arbeta med bemötandefrågor kring ungdomar? Är du duktig på att handleda och inspirera andra? Vill du vara med och utveckla våra metoder tillsammans med andra stödpedagoger? Den här...

Ungdomsbehandlare till Alingsås ungdomsboende

Sista ansökningsdag 2017-02-22

Som ungdomsbehandlare i teamet skall du fånga och följa individen framåt mot ökad självständighet. Du kommer att vara ett stöd-jag för den unge under en längre tid, genom hela boendekedjan och...

Studie- och yrkesvägledare i Alingsås Kommun

Sista ansökningsdag 2017-02-23

Studie- och yrkesvägledarna har i uppdrag att tillhandahålla kvalificerad och oberoende vägledning till samtliga ungdomar i grundskolan.

Folkhälsostrateg

Sista ansökningsdag 2017-02-23

I uppdraget ingår att på en strategisk nivå samordna och utveckla arbetet med social hållbarhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter. Folkhälsostrategen ska årligen ta fram en plan, budget samt en...

Nolhagaskolan söker elevassistent

Sista ansökningsdag 2017-02-24

Nolhagaskolan söker elevassistent för stöd till enstaka elever i årskurs 7-9. Du kommer att arbeta nära någon/några elever och stötta dem under skoldagen. Du blir en viktig person i elevens vardag....

HR-konsult, vikariat

Sista ansökningsdag 2017-02-24

Du kommer att ingå i barn- och ungdomsförvaltningens centrala administration som leds av administrativa chefen. Central administration har ett övergripande ansvar för HR, ekonomi, planering, nämnd,...

Leg Fysioterapeut, sommarvikariat

Sista ansökningsdag 2017-02-24

Hos oss arbetar du i tvärprofessionella team som är en styrka i arbetet med att säkra en god livskvalitet för de vi är till för. -ansvara för att göra bedömningar av rehabiliteringsbehov, ordinera...

Undersköterska till Hemsjögården

Sista ansökningsdag 2017-02-24

Som undersköterska utför du arbetsuppgifter enligt gällande delegering. Du kommer att utifrån upprättad genomförandeplan ge stöd åt vårdtagaren i exempelvis personlig omvårdnad och hushållssysslor....

Studiehandledare i somaliska

Sista ansökningsdag 2017-02-27

Arbetet innebär handledning av elever årskurs 1-6 på somaliska i enlighet med kursplanen. Du kommer att ha regelbunden kontakt med lärare och vårdnadshavare.

Stadsskogenskolan söker trä- & metallslöjd, 50 %

Sista ansökningsdag 2017-02-27

Trä- och metallslöjdslärare i åk 3-6 vid Stadsskogenskolan

Hemtjänsten Centrum söker tre nya kollegor!

Sista ansökningsdag 2017-02-27

Är du våra nya kollega? Vi på hemtjänsten Centrum, Hill/City och Hagaplan söker tre nya kollegor! Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete där du kan göra skillnad! Du kommer att arbeta med...

Barnsekreterare till Barn och unga, placeringsenheten

Sista ansökningsdag 2017-02-27

Vill du bli vår nya kollega på Barn och unga – placeringsenheten? Vi erbjuder ett utmanande, meningsfullt och omväxlande arbete i en stabil, engagerad och trevlig arbetsgrupp där alla medarbetare har...

Vill du arbeta som sjuksköterska tillsammans med Alingsås kommuns nöjdaste medarbetare?

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med bra arbetstider, engagerade kollegor samt goda utvecklingsmöjligheter. I tjänsten som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och...

Förskollärare till Nolby förskola, TV, 100%

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Vi söker en förskollärare som vill göra skillnad. Du har förmågan att skapa goda relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du tar ansvar för uppdraget och är trygg och tydlig i ledarskapet....

Jobba med barn- och unga som timavlönad ht 2016 - vt 2017

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. I Alingsås kommun finns flera...

Jobba med personer som har funktionsnedsättning, som timavlönad

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt personer med funktionsnedsättning och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut...

Jobba med äldre inom hemtjänst och äldreboende som timavlönad

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom Alingsås...

leg Arbetsterapeut

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Hos oss arbetar du i tvärprofessionella team som är en styrka i arbetet med att säkra en god livskvalitet för de vi är till för. -ansvara för att göra bedömningar av rehabiliteringsbehov, ordinera...

Fixartjänst med teknikuppdrag!

Sista ansökningsdag 2017-03-03

• Att bistå äldre med enklare praktiska uppgifter såsom att byta batterier, glödlampor och proppar, sätta upp gardiner, ta ner saker ur höga skåp, hämta saker på vinden och se över brandskydd. • Att...

Syn- och hörselinstruktör

Sista ansökningsdag 2017-03-03

I instruktörens arbetsuppgifter ingår att träna personer med syn- och hörselnedsättning att klara av att hantera sina hjälpmedel genom att ge stöd och träning i hemmet och i närmiljön, ge stöd till...

Undersköterskor till Hagagården

Sista ansökningsdag 2017-03-03

Som undersköterska utför du arbetsuppgifter enligt gällande delegering. Du kommer att utifrån upprättad genomförandeplan ge stöd åt vårdtagaren i exempelvis personlig omvårdnad och dagliga sysslor....

Biståndshandläggare till Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2017-03-05

Att arbeta som biståndshandläggare innebär att du utreder om en enskild kommuninvånare är berättigad till bistånd i form av exempelvis hemtjänst och särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Nu söker...

Socialsekreterare till Stöd och försörjning

Sista ansökningsdag 2017-03-06

Vill du göra skillnad och bli vår nya kollega? Vi är det lagomstora socialkontoret med korta beslutsvägar som satsar på att skapa goda förutsättningar för våra socialsekreterare. Välkommen att söka...

Skylt- och utmärkningsansvarig

Sista ansökningsdag 2017-03-08

Som skylt- och utmärkningsansvarig ansvarar du för gatuavdelningens skyltförråd och har ett övergripande ansvar för att skyltar på det kommunala gatunätet håller en god standard. Du förväntas att...

Nolhaga förskola söker förskollärare 100% TV

Sista ansökningsdag 2017-03-08

Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och bygga upp lite nytänkande för...

Specialpedagog till Alströmergymnasiet

Sista ansökningsdag 2017-03-12

Alströmergymnasiet i Alingsås kommun är en stor gymnasieskola med ca 1100 elever fördelade på 12 nationella program, gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammen där också språkklasser för...

Familjebehandlare till Stöd- och behandlingsenheten

Sista ansökningsdag 2017-03-15

Vill du bli vår nya familjebehandlare? Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. De flesta uppdragen är biståndsbedömda insatser från...

Socialsekreterare till Barn och unga-utredningsenheten

Sista ansökningsdag 2017-03-20

Barn och unga -utredningsenheten består i dagsläget av 19 engagerade medarbetare och vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. Som socialsekreterare på enheten...

Sjuksköterskor - semestervikarier

Sista ansökningsdag 2017-03-31

Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarierande sjuksköterska/disktriktssköterska i Vård och äldreomsorgsförvaltningen under sommaren 2017. Du kommer att ha ansvar för hälso- och...

Enhetschef inom Vård och äldreomsorg, semestervikarier

Sista ansökningsdag 2017-04-07

Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarierande enhetschef inom hemtjänst eller äldreboende under sommaren 2017. Vi kan erbjuda dig självständiga och utvecklande arbetsuppgifter i en...