sv Swedish

Hitta person (A-Ö)

Hittade 11 personer

Titel Näringslivsstrateg
E-post Skicka e-post
Titel Översiktsplanerare, planprogram Mjörnstranden
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 72 36
E-post Skicka e-post
Titel Kommunledningssekreterare
Växel 0322-6166000
Direkt 0322-617278
Titel Företagslots och näringslivsstrateg
Växel 0322-616000
Direkt 0322-616918
E-post Skicka e-post
Titel Exploateringschef
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 62 66
E-post Skicka e-post
Titel Tillväxtchef
E-post Skicka e-post
Titel Exploateringsingenjör
Direkt 0322-61 62 11
E-post Skicka e-post