Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hitta person (A-Ö)

Hittade 12 personer

Titel Plan- och bygglovschef samt stadsarkitekt
Växel 0322-61 60 00
E-post Skicka e-post
Titel Bygglovschef
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 71 77
E-post Skicka e-post
Titel Planchef
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 71 78
E-post Skicka e-post
Titel Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning
Direkt 0322-61 61 19
E-post Skicka e-post
Titel Byggnadsantikvarie
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 62 63
E-post Skicka e-post
Titel Planarkitekt
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 60 66
E-post Skicka e-post
Titel Planarkitekt
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 60 62
E-post Skicka e-post