Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hitta person (A-Ö)

Hittade 6 personer

Titel Enhetschef
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 70 25
E-post Skicka e-post
Titel Till kommunens entreprenör för farligt avfall.
Växel 0322-61 69 57
Direkt 0322-61 69 57
Titel Inte en kommunal tjänst.
Växel 0322-61 70 71
Direkt 0322-61 70 71
Titel Vid frågor om avfallshämtning
E-post Skicka e-post
Titel Vid frågor om slamtömnning
E-post Skicka e-post
Titel Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås
Direkt 0322-61 70 80
E-post Skicka e-post