sv Swedish

Hitta person (A-Ö)

Hittade 5 personer

Titel Enhetschef Insamling avfall
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 70 25
E-post Skicka e-post
Titel Till kommunens entreprenör för farligt avfall.
Växel 0322-61 69 57
Direkt 0322-61 69 57
Titel Vid frågor om avfallshämtning (tel. vard. 8-12)
Direkt 0322-61 70 80
E-post Skicka e-post
Titel Vid frågor om slamtömnning
E-post Skicka e-post
Titel Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås
Direkt 0322-61 70 80
E-post Skicka e-post