Hitta person (A-Ö)

Hittade 24 personer

Titel Förvaltningschef
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 64 22
E-post Skicka e-post
Titel Verksamhetschef, skola F-6
Växel 0322-616000
Direkt 0322-616341
E-post Skicka e-post
Titel Verksamhetschef, förskola
Växel 0322-616000
Direkt 0322-616184
E-post Skicka e-post
Titel Administrativ chef
Växel 0322-616000
Direkt 0322-616348
E-post Skicka e-post
Titel Tf verksamhetschef, åk 7-9 och anpassad grundskola
Växel 0322-616000
Direkt 0322-617066
E-post Skicka e-post
Titel Enhetschef, stöd och utveckling
Växel 0322-616000
Direkt 0322-616269
E-post Skicka e-post
Titel Kostchef
Växel 0322-616000
Direkt 0322-616478
E-post Skicka e-post