Publicerad 2021-08-23, kl 10:53

Arbete på Nolhaga reningsverk

Det pågår nu en flerårigt projekt med att bygga om och bygga ut Nolhaga reningsverk.

Sedan hösten 2021 pågår ett stort projekt vid Nolhaga reningsverk. PEAB är upphandlat entreprenör och har etablerat sig intill reningsverket.

Arbetet sker i olika steg med olika mycket verksamhet på reningsverket. I perioder kan projektet medföra mer tung trafik än vanligt som passerar förbi Nolhagaskolan och vidare genom Nolhagaområdet.

Arbetet kommer att pågå i flera år, som längst fram till 2030.

Läs mer om projektet på Nolhaga reningsverk.

Alingsås kommun