Lediga jobb med Alingsås kommun som arbetsgivare

SPECIALPEDAGOG 100%

Sista ansökningsdag 2016-06-30

Du kommer att arbeta övergripande med bl.a. handledning, genomföra pedagogiska kartläggningar, individuella elev- och föräldrakontakter, skapa goda miljöer för lärande, medverka vid upprättande och...

Nolängens förskola söker barnskötare 100% TV

Sista ansökningsdag 2016-06-30

Vård och omsorg av barn i förskola 1-5 år.

Familjebehandlare till Stöd- och behandlingsenheten

Sista ansökningsdag 2016-06-30

Vill du bli vår nya familjebehandlare? Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer. De flesta uppdragen är biståndsbedömda insatser från...

Fritidspedagog/ Förskollärare

Sista ansökningsdag 2016-07-01

Fritidspedagogen har en viktig roll som behövs på vår skola. Du kommer att arbeta under olika delar av dagen med variation i uppdraget och ansvara för att utveckla lust att lära och driva...

Förskollärare till Stockslycke fsk vik. 80-100 %

Sista ansökningsdag 2016-07-01

Planera och organisera aktiviteter för en grupp förskolebarn, 1-5 år och ansvara för barns utveckling.

Grundskollärare åk 4-6 Noltorpsskolan 100% Tv

Sista ansökningsdag 2016-07-03

Du kommer att ingå i arbetslaget 4-6 med huvuddelen av undervisningen i åk 5. Åk 5 har två stora klasser med en klassansvarig lärare för varje klass. Vi söker nu en tredje lärare som tillsammans med...

Fritidspedagog/förskollärare till Förskoleklass Noltorpsskolan, 100 % Tv

Sista ansökningsdag 2016-07-03

Noltorpsskolans kommer att ha tre förskoleklasser/-grupper. I varje grupp går ungefär 22 elever. En förskollärare, en grundskollärare, en fritidspedagog och ev elevassistent är knuten till var och...

Socialsekreterare till Barn och unga -utredningsenheten

Sista ansökningsdag 2016-07-03

Barn och unga -utredningsenheten består av 16 medarbetare och vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. Som socialsekreterare på enheten arbetar du självständigt...

Grundskollärare till Förskoleklass och åk 1-3, Noltorpsskolan 100% Tv

Sista ansökningsdag 2016-07-03

Du kommer att följa en elevgrupp från året de går i förskoleklassen och ytterligare tre år, åk 1-3. Du lär känna eleverna redan som 6-åringar och kommer att tillsammans med kollegor i arbetslaget...

Barnskötar vik. till Långareds förskola

Sista ansökningsdag 2016-07-04

Sedvanliga barnskötaruppgifter. Arbete i barngrupp.

Fritidspedagog/förskollärare till Västra Bodarna skola, TV 100%

Sista ansökningsdag 2016-07-04

Västra Bodarna enhet kommer till kommande läsår att ha en förskoleklass med 27 elever. Både förskollärare, fritidspedagoger och en elevassistent är knuten till gruppen och har ett helhetsansvar för...

Tegelslagarens förskola söker vik barnskötare 50-75%

Sista ansökningsdag 2016-07-05

Vård och omsorg av barn i förskola 1-5 år.

Speciallärare till Ängaboskolan

Sista ansökningsdag 2016-07-05

Du ska tillsammans med andra pedagoger främja lärandet så att alla elever når sin fulla potential. Du ska planera och genomföra undervisning med särskilt inriktning för elever som behöver stöd och...

Förskolan Nolängen söker vik förskollärare 70-100%

Sista ansökningsdag 2016-07-05

Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och bygga upp lite nytänkande för...

Förskolan Noltorp söker vik förskollärare 100%

Sista ansökningsdag 2016-07-05

Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och bygga upp lite nytänkande för...

Socialadministratör till Barn och unga-utredningsenheten

Sista ansökningsdag 2016-07-07

Vill du göra skillnad och bli vår nya kollega? Vi är det lagomstora socialkontoret med korta beslutsvägar som satsar på att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare. Du som...

Hemtjänsten Centrum, Hill/City och Hagaplan söker medarbetare (TV/VIK)

Sista ansökningsdag 2016-07-10

Vi på hemtjänsten Centrum, Hill/City och Hagaplan söker dig som vill arbeta som undersköterska. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där du kan göra skillnad! Vi söker både medarbetare som är...

Noltorps grundsärskola söker fritidspedagog/förskollärare 80%

Sista ansökningsdag 2016-07-14

Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och organisera verksamheten på fritidshemmet Regnbågen och stödja barnen i deras utveckling. Du kommer även att ingå i ett arbetslag på...

Gustav Adolfsskolan söker lärare i tyska 80-100%

Sista ansökningsdag 2016-07-14

Undervisning i tyska och i särskild undervisning på Gustav Adolfsskolan som är en åk 7-9 skola i Alingsås.

Brunnen söker medarbetare till vikariat, 70-80%

Sista ansökningsdag 2016-07-15

Vi på äldreboende Brunnen söker ny medarbetare till ett längre vikariat. Brunnen är ett litet äldreboende i centrala Alingsås med 2 avdelningar med vardera 13 boende. Sysselstättningsgraden på...

Idrottslärare

Sista ansökningsdag 2016-07-17

Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i åk 3-6 . Du planerar, genomför och utvärderar idrott och hälsa utifrån läroplanens mål, samt har en förmåga att omsätta dina kunskaper så att alla elever...

Textilslöjd 80% + ev annat ämne 20% TV

Sista ansökningsdag 2016-07-25

Lärare i textilslöjd 80 % (skolår 2-6) samt ytterligare 20 % i ämne utifrån sökandes behörighet. Din uppgift blir att undervisa, handleda och stödja elever från Ingared, Hemsjö och Ödenäs i ämnet...

Hemsjö skola Lärare/Fritidspedagog 75% vik

Sista ansökningsdag 2016-07-29

Tjänsten kommer att innebära undervisning i årskurs 3-6 samt planera och genomföra aktiviteter på fritidshemmet.

Sommarjobb inom hemtjänst eller äldreboende

Sista ansökningsdag 2016-07-30

Vill du ha ett sommarjobb som ger något? Vi söker dig som vill jobba med äldre människor på ett av kommunens äldreboende eller inom hemtjänst. Att arbeta i vård och äldreomsorgen innebär glädje,...

Timavlönad inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2016-07-31

Är du vår näste medarbetare? Bemanningsenheten söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom...

Timavlönad inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2016-07-31

Är du vår näste medarbetare? Bemanningsenheten söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom...

Barnskötare Hemsjö förskola 80 %

Sista ansökningsdag 2016-08-05

Arbete fördelat på två avdelningar 1-3 år

Lärare 100% till Lendahlsskolan

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Lärare i åk 3 på Lendahlsskolan som är en skola med musikprofil och med ca 340 elever i årskurserna F-6.

Fritidspedagoger

Sista ansökningsdag 2016-08-07

I första hand arbete inom fritidshemsverksamheten. Inom ramen för din tjänst ingår även samverkan med grundskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att ge barnen en...

Talpedagog/Logoped 100% till Lindens förskola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Du kommer att ingå i arbetslagen och genom operativt arbete med barnen och i barngruppen stärka deras tal-, språk- och kommunikationsutveckling för att stödja det livslånga lärandet. I ditt uppdrag...