Lediga jobb med Alingsås kommun som arbetsgivare

Stödpedagog, daglig verksamhet

Sista ansökningsdag 2017-01-22

Är du duktig på att handleda och inspirera andra? Vill du vara med och utveckla våra metoder tillsammans med andra stödpedagoger? Den dagliga verksamheten inom LSS vänder sig till personer i...

Planarkitekt

Sista ansökningsdag 2017-01-23

Alingsås största samhällsbyggnadsprojekt någonsin! Vill du vara med? Vi söker en eller flera projektledande planarkitekter! Som planarkitekt är du projektledare för de planer och program som du...

Förskollärare till St Mellby förskola

Sista ansökningsdag 2017-01-25

Arbete i barngrupp 1-5 år. Du ska planera och organisera aktiviteter för en grupp förskolebarn 1-5 år och ansvara för barnens utveckling och lärande.

Psykiatrisjuksköterska

Sista ansökningsdag 2017-01-27

I Psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter består av medicinska och psykiatriska bedömningar. Det innebär också att samordna och stödja de insatser som planeras för att den enskilde ska kunna få en...

Barn- och ungdomsförvaltningen söker Rektor till team Lendahl/Nolby/Långared

Sista ansökningsdag 2017-01-29

Du kommer att ha ett övergripande ansvar för bl.a. pedagogisk verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö. Skolledares ledaruppdrag i Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun ska...

Miljöskyddsinspektör

Sista ansökningsdag 2017-01-30

Vi söker nu två erfarna inspektörer till vår avdelning miljö och vatten. Arbetsuppgifterna kan anpassas efter erfarenhet och önskemål. Det kan innebära tillsyn av tillstånds- och anmälningspliktiga...

Socialsekreterare Funktionstöd

Sista ansökningsdag 2017-01-31

Vill du göra skillnad och bli vår nya kollega? Vi är det lagomstora socialkontoret med korta beslutsvägar som satsar på att skapa goda förutsättningar för våra socialsekreterare. Välkommen att söka...

Fritidspedagog till Långareds fritids och klubbenverksamhet.

Sista ansökningsdag 2017-01-31

Du kommer att ha ansvar för att leda. planera och utvärdera fritidsverksamheten tillsammans med ditt arbetslag.

Biståndshandläggare till Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2017-01-31

Att arbeta som biståndshandläggare innebär att du utreder om en enskild kommuninvånare är berättigad till bistånd i form av exempelvis hemtjänst och särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Dina...

Undersköterska till Noltorpsgården

Sista ansökningsdag 2017-02-01

Som undersköterska utför du arbetsuppgifter enligt gällande delegering. Du kommer att utifrån upprättad genomförandeplan ge stöd åt vårdtagaren i exempelvis personlig omvårdnad och hushållssysslor....

Regnbågens fritidshem/Noltorps grundsärskola söker elevassistent 70% vik

Sista ansökningsdag 2017-02-01

Hjälpa, stödja och stimulera elever som har ett uttalat behov av stöd.

Dagbarnvårdare - Pedagogisk omsorg i ditt eget hem

Sista ansökningsdag 2017-02-13

Du arbetar i det egna hemmet och erbjuder pedagogisk omsorg för en grupp barn i åldrarna 1- 13 år. Du arbetar huvudsakligen ensam men tillsammans med övriga dagbarnvårdare har du ett helhetsansvar...

Jobba med äldre inom hemtjänst och äldreboende som timavlönad

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom Alingsås...

Jobba med personer som har funktionsnedsättning, som timavlönad

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt personer med funktionsnedsättning och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut...

Jobba med barn- och unga som timavlönad ht 2016 - vt 2017

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. I Alingsås kommun finns flera...

Sommarjobb som personlig assistent eller stödassistent på boende

Sista ansökningsdag 2017-07-01

Vill du ha ett sommarjobb som ger något? Vi söker dig som vill jobba inom personlig assistans eller på något av våra boenden, med personer som har en funktionsnedsättning. Som personlig assistent...

Sommarjobb inom hemtjänst och äldreboende

Sista ansökningsdag 2017-07-01

Vill du ha ett sommarjobb som ger något? Vi söker dig som vill jobba med äldre inom hemtjänsten eller på något av Alingsås kommuns äldreboende som finns i centrala Alingsås, Hemsjö och Sollebrunn....