Lediga jobb med Alingsås kommun som arbetsgivare

Hemsjö skola Lärare/Fritidspedagog 75% vik

Sista ansökningsdag 2016-07-29

Tjänsten kommer att innebära undervisning i årskurs 3-6 samt planera och genomföra aktiviteter på fritidshemmet.

Sommarjobb inom hemtjänst eller äldreboende

Sista ansökningsdag 2016-07-30

Vill du ha ett sommarjobb som ger något? Vi söker dig som vill jobba med äldre människor på ett av kommunens äldreboende eller inom hemtjänst. Att arbeta i vård och äldreomsorgen innebär glädje,...

Timavlönad inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2016-07-31

Är du vår näste medarbetare? Bemanningsenheten söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom...

Idrottslärare

Sista ansökningsdag 2016-07-31

Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i åk 3-6 . Du planerar, genomför och utvärderar idrott och hälsa utifrån läroplanens mål, samt har en förmåga att omsätta dina kunskaper så att alla elever...

Gymnasielärare till Barn- och Fritidsprogrammet

Sista ansökningsdag 2016-07-31

Vi söker dig som är en engagerad lärare inom Barn-och fritidsprogrammets karaktärsämnen. I uppdraget ingår mentorskap.

Timavlönad inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2016-07-31

Är du vår näste medarbetare? Bemanningsenheten söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom...

Chefsstöd - Individ och familjeomsorgen

Sista ansökningsdag 2016-08-05

Arbetet som Chefsstöd inom Individ och Familjeomsorgen innehåller en mängd varierande arbetsuppgifter med huvuduppgiften att utgöra ett kvalificerat stöd för avdelningschef och enhetschefer, i syfte...

Barnskötare Hemsjö förskola 80 %

Sista ansökningsdag 2016-08-05

Arbete fördelat på två avdelningar 1-3 år

Talpedagog/Logoped 100% till Lindens förskola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Du kommer att ingå i arbetslagen och genom operativt arbete med barnen och i barngruppen stärka deras tal-, språk- och kommunikationsutveckling för att stödja det livslånga lärandet. I ditt uppdrag...

Grundskollärare tidigare år till St Mellby skola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Till hösten har vi behov av en lärare till våra elever i blivande åk 1. Vi söker dig som tycker om att samverka, men också kan arbeta självständigt. Vi arbetar med höga förväntningar och ett...

Kvalificerad stödpedagog med förmåga att inspirera

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Har du ett brinnande intresse för att arbeta med människor? Är du duktig på att handleda och inspirera? Vill du arbeta med förhållningssätt och bemötande? Vill du vara med och utveckla metoder och...

Grundskollärare tidigare år, inriktning SV-SO till Sollebrunns skola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Till hösten har vi två grupper i åk 5. Du kommer att ansvara för svenska-SO i dessa grupper. Vi söker dig som tycker om att samverka, men också kan arbeta självständigt. Vi arbetar med höga...

Grundskollärare senare år, SO samt gärna ytterligare något ämne till Sollebrunns skola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Din huvuduppgift är att undervisa i SO samt ytterligare något ämne. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Utgångspunkten är en undervisning utifrån varje elevs behov och...

Grundskollärare tidigare år till Sollebrunns skola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Till hösten har vi två grupper i åk 2 där du blir ansvarig för den ena gruppen. Vi söker dig som tycker om att samverka men också kan arbeta självständigt. Vi arbetar med höga förväntningar och ett...

Lärare 100% till Lendahlsskolan

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Lärare i åk 3 på Lendahlsskolan som är en skola med musikprofil och med ca 340 elever i årskurserna F-6.

Barnskötare 100% till Sollebrunns förskola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Välkommen till Sollebrunns förskola. Våra lokaler ligger inrymda i Sollebrunns skola samt i det gula huset på baksidan av skolan. Förskolan består av tre avdelningar; Fjärilen, Humlan och Solrosen....

Fritidspedagoger

Sista ansökningsdag 2016-08-07

I första hand arbete inom fritidshemsverksamheten. Inom ramen för din tjänst ingår även samverkan med grundskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att ge barnen en...

Alströmergymnasiet söker en rektor

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Vi söker en rektor till en av sektorerna med ansvar för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är certifierat teknikcollege och vi startar...

Team Noltorp söker Biträdande rektor 70 %

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Du kommer att ha ett övergripande ansvar för bland annat pedagogisk verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö. Skolledares ledaruppdrag i Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun ska...

Speciallärare till Gustav Adolfsskolan 80-100%

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Undervisning i särskild undervisningsgrupp bestående av ett mindre antal elever. I uppdraget ingår att samverka med övriga lärare i den särskilda undervisningsgruppen samt att samordnad och leda det...

Alströmergymnasiet söker lärare till gymnasiesärskolan

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Vi söker nu en lärare till gymnasiesärskolan (GS) på Alströmergymnasiet Du kommer till största delen att undervisa på gymnasiesärskolans nationella program i gymnasiesärskolegemensamma ämnen såsom...

Pedagog 100% till Lendahls förskoleklass

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Arbete i förskoleklass

Stadsskogensskolan söker elevassistent/resurs 75-100 %, vik

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Stadsskogenskolan - kunskap, livskvalitet och hållbarhet En ny Stadsdel håller på att växa fram i Alingsås - Stadsskogen. Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering....

Resurspedagog 60% till Lendahlsskolan

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Resurspedagog i åk 4-6

Gymnasielärare i Matematik

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Vi söker dig som är en engagerad lärare i Matematik och annat ämne. Du kommer att ha din programtillhörighet på Samhällsprogrammet men undervisning kan även ske på andra program, t.ex på något av...

Förskollärare 100% TV Lindens förskola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Arbete på förskola. Du kommer tillsammans med arbetslaget ansvara för att ge barnen en lärande, varierande och meningsfull vardag.

Förskollärare 100% TV till Lendahls musikförskola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Arbete i barngrupp med åldrarna 1-5 år. Lendahls musikförskola har en musikprofil och vi arbetar med estetiska ämnen som medel för att nå läroplanens mål.

Servicetekniker (visstid)

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Som tekniker och vaktmästare ansvarar du för Palladiums dagliga drift, (både verksamhet och fastighet): värdskap, information/service, fastighets-, teknik- städ- och säkerhetsfrågor. Du är ansvarig...

Barnskötare 50% till Lendahls musikförskola

Sista ansökningsdag 2016-08-07

Arbete i barngrupp med åldrarna 1-5 år. Lendahls musikförskola har en musikprofil och vi arbetar med estetiska ämnen som medel för att nå läroplanens mål.

Stadsskogens förskola söker förskollärare, 100 % vik

Sista ansökningsdag 2016-08-08

Du skall arbeta aktivt för att skapa en trygg, rolig, utvecklande och tillgänglig verksamhet för barnen tillsammans med dina nya kollegor.