Lediga jobb med Alingsås kommun som arbetsgivare

Vill du vara med och starta upp en småbarnsavdelning?

Sista ansökningsdag 2016-12-08

Du kommer att vara med att starta upp en småbarns avdelning som har legat vilande med ett nytt arbetslag som består av två förskollärare och en barnskötare. Som förskollärare arbetar du utifrån...

Förskollärare till Stockslycke förskola

Sista ansökningsdag 2016-12-08

Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för planering, genomförande och dokumentation. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med...

Personlig Assistent

Sista ansökningsdag 2016-12-08

Uppdraget är hos en kvinna i 50- års åldern som behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag. Brukaren har stort intresse i kultur, politik och natur och är en social person i alla lägen....

Sollebrunns skola söker grundskollärare 100% TV

Sista ansökningsdag 2016-12-09

Vi arbetar för att våra elever ska nå framgång i sitt lärande, utifrån förvaltningens vision "Lust att lära". Du ska arbeta i arbetslag i Sollebrunns skola med huvudansvar för elever i åk 5...

Grundskollärare senare år, SO samt gärna ytterligare något ämne till Sollebrunns skola

Sista ansökningsdag 2016-12-09

Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Vi söker dig som är behörig att undervisa i SO samt ytterligare något ämne på grundskolenivå. Du har stor förmåga att anpassa ditt...

Sollebrunns skola, lärare mot de yngre åldrarna, 100% TV

Sista ansökningsdag 2016-12-09

Vi arbetar för att våra elever ska nå framgång i sitt lärande, utifrån förvaltningens vision "Lust att lära". Du ska arbeta i arbetslag i Sollebrunns skola med huvudansvar för elever i årskurs 2....

Gustav Adolfsskolan söker lärare i Ma och NO 100%

Sista ansökningsdag 2016-12-09

Undervisning inom Ma och NO på Gustav Adolfsskolan som är en åk 7-9 skola i Alingsås.

Tre socialsekreterare till Barn och unga-utredningsenheten

Sista ansökningsdag 2016-12-11

Barn och unga -utredningsenheten består i dagsläget av 18 engagerade medarbetare och vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. Som socialsekreterare på enheten...

Biståndshandläggare

Sista ansökningsdag 2016-12-12

Att arbeta som biståndshandläggare innebär att du utreder om en enskild kommuninvånare är berättigad till bistånd i form av exempelvis hemtjänst och särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Dina...

Modersmålslärare i tyska, 15 % Östlyckeskolan

Sista ansökningsdag 2016-12-12

Undervisa i modersmål tyska för grundskolans elever årskurs 1-9.

Flyktingsekreterare

Sista ansökningsdag 2016-12-13

Arbetet som flyktingsekreterare innebär handläggning av flyktingärenden, avseende mottagning av nyanlända med olika familjekonstellationer. Du ska handlägga försörjningsstöd som kan förekomma inom...

Östlyckans förskola avd Nattugglan söker förskollärare 100% TV

Sista ansökningsdag 2016-12-13

Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och bygga upp lite nytänkande för...

Undersköterska till Noltorpsgården

Sista ansökningsdag 2016-12-14

Som undersköterska utför du arbetsuppgifter enligt gällande delegering. Du kommer att utifrån upprättad genomförandeplan ge stöd åt vårdtagaren i exempelvis personlig omvårdnad och hushållssysslor....

Bygglovhandläggare

Sista ansökningsdag 2016-12-14

Du kommer handlägga bygglov, anmälningsärenden, förhandsbesked, strandskyddsdispenser samt utöva tillsyn enligt plan och bygglagen (PBL). En viktig del i arbetet är att ge råd och information till...

Nolbyskolans härliga elever i åk 1 söker engagerad och glad lärare

Sista ansökningsdag 2016-12-15

Du kommer att undervisa dina elever i åk 1. Du planerar verksamheten tillsammans med kollegor utifrån gällande styrdokument för att utmana och utveckla våra elever så långt det är möjligt i...

Långareds förskola söker 2 utvecklingsinriktade förskollärare

Sista ansökningsdag 2016-12-15

Vi står inför att i Mars 2016 flytta in i vår nybyggda förskola vilket vi gör med nytänkande och tillförsikt. Era arbetsuppgifter utöver tänkande kring nya strukturer är de sedvanliga leda, planera...

Gymnasiechef

Sista ansökningsdag 2016-12-16

Som gymnasiechef kommer du att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för utveckling och profilering av Alströmergymnasiet och skapa ett än mer attraktivt gymnasium för elever och personal. Rollen...

Förskollärare till Bolltorps förskola

Sista ansökningsdag 2016-12-16

Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för planering, genomförande och dokumentation. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med...

Lärare i matematik och konstruktion

Sista ansökningsdag 2016-12-18

Alströmergymnasiet i Alingsås kommun är en stor gymnasieskola med drygt 1100 elever fördelade på 12 nationella program, gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammen där också språkklasser för...

Stadsskogensskolan söker fritidsledare, 100 % tv

Sista ansökningsdag 2016-12-19

Du skall arbeta som fritidsledare på fritids och förmiddag extra i klass. Du skall arbeta aktivt för att skapa en trygg, rolig, utvecklande och tillgänglig verksamhet för barnen. Intervjuer kommer...

Nolbyskolans elever i åk 3 söker engagerad pedagog

Sista ansökningsdag 2016-12-21

Du kommer att undervisa dina elever i åk 3. Du planerar verksamheten tillsammans med parallell-lärare utifrån gällande styrdokument för att utmana och utveckla våra elever så långt det är möjligt i...

Lärare i spanska modersmå/spanska moderna språk Östlyckeskolan

Sista ansökningsdag 2016-12-21

Undervisning i spanska modersmål och spanska moderna språk.

Speciallärare 80-100 % TV till Magra skola

Sista ansökningsdag 2016-12-21

Magra skola är hela byns angelägenhet - föräldrar, elever och personal är måna om sin skola, miljön än lugn och trivsam. Det finns cirka 50 barn i åldersblandade grupper i åldrarna 6-12 år. Magra...

Förskollärare till förskoleklass/Fritids 100% Ödenäs skola

Sista ansökningsdag 2016-12-21

Arbete i förskoleklass/Fritidshem. Du ska planera och organisera, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten för en liten grupp förskoleklass/fritids elever.

Östlyckans förskola Nattugglan söker barnskötare 50-100% AVA

Sista ansökningsdag 2016-12-22

Vård och omsorg av barn i förskola 1-5 år.

Verksamhetschef barn- och elevhälsa

Sista ansökningsdag 2016-12-31

Som chef för barn- och elevhälsan ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Du utvecklar verksamheten med ett inkluderande synsätt som ledstjärna i samverkan med övriga chefer, för att uppnå...

Samhällsskyddschef

Sista ansökningsdag 2016-12-31

Organisationen du kommer till är utvecklingsorienterad där det personliga ansvarstagandet står högt i kurs. Du kommer att få stor frihet att utforma uppdraget utifrån de ramar som anges i...

Planarkitekt

Sista ansökningsdag 2017-01-23

Alingsås största samhällsbyggnadsprojekt någonsin! Vill du vara med? Vi söker en eller flera projektledande planarkitekter! Som planarkitekt är du projektledare för de planer och program som du...

Jobba med äldre inom hemtjänst och äldreboende som timavlönad

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom Alingsås...

Jobba med personer som har funktionsnedsättning, som timavlönad

Sista ansökningsdag 2017-02-28

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt personer med funktionsnedsättning och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut...