Lediga jobb med Alingsås kommun som arbetsgivare

Textillärare

Sista ansökningsdag 2016-08-25

Undervisa elever i årskurs 2-6 i textilslöjd. Som textillärare på våra skolor samarbetar du med träslöjdslärare och ingår dessutom i kommunens nätverk av lärare inom PREST-ämnena.

Förskolan Nolängen söker förskollärare 100% TV

Sista ansökningsdag 2016-08-25

Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och bygga upp lite nytänkande för...

Grundskollärare senare år, SO samt gärna ytterligare något ämne till Sollebrunns skola

Sista ansökningsdag 2016-08-25

Din huvuduppgift är att undervisa i SO samt ytterligare något ämne. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Utgångspunkten är en undervisning utifrån varje elevs behov och...

Kvalitetsstrateg

Sista ansökningsdag 2016-08-26

Vår kvalitetsstrateg har gått vidare till nya utmaningar i kommunen och vi söker därför en efterträdare som vill arbeta kommunövergripande med kvalitetsstyrning och effektivitet i kommunens...

Enhetschef på Hagagården

Sista ansökningsdag 2016-08-28

Du har fullt personal- , budget- och arbetsmiljöansvar för din enhet samt ansvar för dokumentation enligt Socialtjänstlagen. Du kommer att vara underställd avdelningschef och ingå i avdelningens...

Stadsskogens förskolor söker 2 förskollärare, 100 % tv

Sista ansökningsdag 2016-08-29

Du skall arbeta aktivt för att skapa en trygg, rolig, utvecklande och tillgänglig verksamhet för barnen tillsammans med dina nya kollegor.

Vik Förskollärare Ingareds förskola 100 %

Sista ansökningsdag 2016-08-30

Tjänsten är placerad på förskola med att planera, organisera och ansvara för lärande och utveckling för en grupp förskolebarn 1-5 år.

Nolhagaskolan söker lärare i engelska 50-100%

Sista ansökningsdag 2016-08-30

Undervisa elever i åk 7 - 9 i engelska och i eventuellt ytterligare ämne. Handledarskap ingår i tjänsten. På Nolhagaskolan blir du en del i ett arbetslag där alla lärare inom laget har gemensamt...

Strateg/Projektledare Exploatering och Samhällsutveckling

Sista ansökningsdag 2016-08-31

Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling ansvarar för övergripande centrala frågor såsom exploatering, strategisk stadsutveckling/samhällsutveckling, upphandling kopplat till kommunens ekonomi...

Förskolan Noltorp söker förskollärare 100% AVA

Sista ansökningsdag 2016-08-31

Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och bygga upp lite nytänkande för...

Hemsjö skola Lärare 50% vik

Sista ansökningsdag 2016-09-01

Tjänsten kommer att innebära undervisning i årskurs 4-6 .

Speciallärare

Sista ansökningsdag 2016-09-04

Du ska tillsammans med andra pedagoger främja lärandet så att alla elever når sin fulla potential. Du ska planera och genomföra undervisning med särskilt inriktning för elever som behöver stöd och...

Är du vår nya administratör på Ängaboskolan?

Sista ansökningsdag 2016-09-04

Alla förekommande uppgifter såsom: - vikarieanskaffning - ekonomihantering - stöd för lön och personalfrågor - anställningsavtal - betygs- och dokumentationshantering - utgöra rektor/förskolechefs...

Gymnasielärare i Språk och Historia

Sista ansökningsdag 2016-09-05

Eftersom skolan är inne i ett expansivt skede, har vi behov av ytterligare lärare. Vi söker engagerade gymnasielärare i ämnena Svenska och Engelska samt med behörighet att undervisa i något...

Noltorpsskolan söker elevassistent med erfarenhet av barn med diabetes, 100%, Tillsvidaretjänst

Sista ansökningsdag 2016-09-05

En del av arbetet innebär att du är elevassistent i förskoleklass för elev med diabetes. Dessutom arbetar du i någon av de övriga grupperna i förskoleklassen (6-åringarna).

Fritidspedagog

Sista ansökningsdag 2016-09-05

I första hand arbete inom fritidshemsverksamheten. Inom ramen för din tjänst ingår även samverkan med grundskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att ge barnen en...

Socialsekreterare Funktionstöd

Sista ansökningsdag 2016-09-05

Vill du bli vår nya kollega? Vi erbjuder ett krävande, men meningsfullt och omväxlande arbete. Som socialsekreterare inom Funktionsstödsenheten jobbar du med att informera, utreda, fatta beslut och...

Nolhaga förskola söker Resursperson 100% AVA

Sista ansökningsdag 2016-09-06

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som resursperson i en förskolegrupp och av att ingå i vårt arbetslag. De huvudsakliga arbetsuppgiftena består av att stödja ett barn i gruppen. Att...

Undersköterska till Brunnen 75% tv

Sista ansökningsdag 2016-09-06

Som undersköterska utför du arbetsuppgifter enligt gällande delegering. Du kommer att utifrån upprättad genomförandeplan att ge stöd åt vårdtagaren i exempelvis personlig omvårdnad och...

Speciallärare 50% till Långareds skola

Sista ansökningsdag 2016-09-06

Arbeta som specialpedagog/ speciallärare både mot enskilda elever/mindre grupper efter extra anpassningar och åtgärdsprogram. Handleda klasslärare vid behov. Framförallt i årskurs 1-3.

Lärare SvA, Ängaboskolan

Sista ansökningsdag 2016-09-06

Undervisa i SvA i årskurserna 1-6

Undersköterska till Brunnen 90% vik

Sista ansökningsdag 2016-09-07

Vi söker nu dig som vill arbeta som undersköterska dagtid på Brunnen i centrala Alingsås! Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 31/12 med chans till förlängning. Som undersköterska utför du arbetsuppgifter...

Leg Fysioterapeut

Sista ansökningsdag 2016-09-08

Du kommer att arbeta med personer inskrivna i kommunens hemsjukvård. Detta innebär ett varierat och utmanande arbete på kommunens äldreboenden, vårt korttidsboende samt i personens hem. Hos oss...

Arbetsmarknadskoordinator arbetsmarknadsenheten

Sista ansökningsdag 2016-09-11

Brinner du för att göra skillnad? Vår främsta arbetsuppgift på arbetsmarknadsenheten i Alingsås kommun är att på olika sätt stötta våra deltagare ut mot egen försörjning. Som koordinator på...

Controller

Sista ansökningsdag 2016-09-11

Som Controller på kultur- och fritidsförvaltningen förväntas du att ha en aktiv roll i styrning, utveckling och samordning av förvaltningens ekonomi. Huvuduppgiften är att ge verksamhetscheferna...

Planarkitekt

Sista ansökningsdag 2016-09-26

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under samhällsbyggnadsnämnden med fysisk planering, bygglov, GIS och verksamhetsstöd. Vi behöver nu en planarkitekt som tillsammans med oss kan bidra till Alingsås...

Jobba med personer som har funktionsnedsättning, som timavlönad, ht 2016

Sista ansökningsdag 2016-09-30

Vi söker dig som vill jobba med personer som har en funktionsnedsättning och som kan vikariera för ordinarie personal vid planering och akut frånvaro. Som timvikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett...

Är du grundskollärare med dokumenterad kunskap inom NPF

Sista ansökningsdag 2016-10-02

Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt arbetslag med ansvar för ett mindre antal elever. Ledord: Ett livslångt lärande, lösningsfokuserat arbetssätt, vi lär av varandra och vi utgår från...

Jobba med barn- och unga som timavlönad, Ht 2016

Sista ansökningsdag 2016-10-30

Är du vår näste medarbetare? Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. I Alingsås kommun finns flera...

Timavlönad inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2016-10-31

Är du vår näste medarbetare? Bemanningsenheten söker dig som vill arbeta med att ge stöd och service åt äldre och som kan vikariera för ordinarie personal vid planerad, såväl som akut frånvaro. Inom...