Lärare med en grupp elever

Kommande lärarprogram i Alingsås

Nu har beslutet kommit vilka lärarprogram vi kommer erbjuda med start hösten 20 och våren 21 i Alingsås på distans från Karlstads universitet.

"Lärare är ett av världens viktigaste yrken. Det finns nog inget arbete som har så stor betydelse för vår framtid. Skolan är grunden för hela vårt samhälle. I takt med att skolan förnyas utvecklar vi vår utbildning.

Karlstads universitets lärarutbildning och forskning inom området håller mycket hög kvalitet. Vi är stolta över det goda rykte som vi har, och alltid har haft. Lärare som fått sin utbildning här är attraktiva på arbetsmarknaden.

Är du redo att förändra framtiden?" / Karlstads universitet

Programstart

  • Grundlärarprogrammet: förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp (start HT-20)
  • Förskollärarprogrammet, 210 hp (start VT-20 och VT-21)

Studieform

Utbildningen ges på helfart 100 %, vilket motsvarar 40 timmars studier per vecka.

Varierande undervisningsformer tillämpas, såsom seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. När du läser på campus lärcentra förutsätts du närvara på ditt lärcentrum i Alingsås för grupparbeten och telebildsändningar en eller flera gånger i veckan. Obligatoriska närträffar i Karlstad 3-4 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Campus Alingsås
Tel: 0322-61 67 52
Utbildningens Hus
Östra Ringgatan 16, Alingsås
E-post: campus [at] alingsas [dot] se

Läs mer om utbildningar på Karlstads hemsida

Grundlärarprogrammet: förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 

Förskollärarprogrammet, 210 hp