Information om vad som gäller på Campus från och med 19 mars

Skolan kommer inte att stänga helt, utan ersätts med annan undervisningsform. Information om hur pågående studier ska genomföras får elever inom Vuxenutbildningen och studenter på eftergymnasial utbildning av varje lärare. Detta innebär en förändring av antal personer i huset.

- Elever på Vuxenutbildningen som är i behov av kontinuerlig lärarkontakt har fortsatt sin undervisning på skolan.
- Huset kommer stänga alla ingångar förutom huvudentrén och passertaggs-dörren (vid grupprummen).
- Personal kommer att finnas på plats.
- Receptionen har öppet som vanligt.
- Studie- och yrkesvägledaren tar bara emot bokade besök.
- Grupprummen på hyllan och datorerna vid Torget går att använda som vanligt.
- Enstaka möten kommer att genomföras.
- Caféet har ordinarie öppettider och utbud
- Elever som saknar Wifi är välkommen att vara på skolan och använda skolans datorer.

Har du luftvägssymtom som hosta och feber, även lindriga symtom, är det viktigt att du stannar hemma.