Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

Vill du ha ett viktigt och kreativt jobb? Då kan du läsa programmet i Alingsås på distans från Karlstads universitet. Startar hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. 

Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå.

Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Förkunskapskrav

För antagning till Grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande 
områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
eller
områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

Ansökan

Senast 15 april 2020 på www.antagning.se  
Anmälningskod: KAU-70209 Alingsås campus lärcentra

Studieform

Utbildningen ges på helfart 100 %, vilket motsvarar 40 timmars studier per vecka.

Varierande undervisningsformer tillämpas, såsom seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. När du läser på campus lärcentra förutsätts du närvara på ditt lärcentrum i Alingsås för grupparbeten och telebildsändningar en eller flera gånger i veckan. Obligatoriska närträffar i Karlstad 3-4 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Mer information

Campus Alingsås Tel: 0322-61 67 52 E-post: campus [at] alingsas [dot] se

Läs mer om utbildningen på Karlstads hemsida

Grundlärarprogrammet: förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp