Ett barn

Förskollärarprogrammet - våren 2020

Våren 2020 kan du läsa programmet i Alingsås på distans från Karlstads universitet.

"Lärare är ett av världens viktigaste yrken. Det finns nog inget arbete som har så stor betydelse för vår framtid. Skolan är grunden för hela vårt samhälle. I takt med att skolan förnyas utvecklar vi vår utbildning.

Karlstads universitets lärarutbildning och forskning inom området håller mycket hög kvalitet. Vi är stolta över det goda rykte som vi har, och alltid har haft. Lärare som fått sin utbildning här är attraktiva på arbetsmarknaden. 

Är du redo att förändra framtiden?" / Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

Förkunskapskrav

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande 
- områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Ansökan

Senast 15 oktober 2019 på www.antagning.se  
Anmälningskod: KAU- Alingsås campus lärcentra

Studieform

Utbildningen ges på helfart 100 %, vilket motsvarar 40 timmars studier per vecka.

Varierande undervisningsformer tillämpas, såsom seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. När du läser på campus lärcentra förutsätts du närvara på ditt lärcentrum i Alingsås för grupparbeten och telebildsändningar en eller flera gånger i veckan. Obligatoriska närträffar i Karlstad 3-4 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Mer information

Campus Alingsås Tel: 0322-61 67 52 E-post: campus [at] alingsas [dot] se