sv Swedish

Vistelsetid och schematid

Ditt barns tid på förskolan regleras av två faktorer: Vistelsetid och schematid. Här kan du läsa om skillnaden på dessa två.

Texten uppdaterad 2022-09-19

Vistelsetid

E-tjänst för vistelsetid

Vistelsetiden regleras i 4 nivåer, räknat på tid per vecka:

  • Upp till 15 timmar/vecka
  • 15-25 timmar/vecka
  • 25-35 timmar/vecka
  • Över 35 timmar/vecka

Du ska bara ändra vistelsetid om ditt barn varaktigt kommer ändra tid så att genomsnittstiden per vecka blir så mycket högre eller lägre så de byter intervall, i jämförelse med tidigare angivna intervall.

Vistelsetiden ska inte ändras under ledighet, utan baserar sig endast på genomsnittstid under de veckor ni är närvarande i förskolan

Exempel 1:

Vårdnadshavare 1 och Vårdnadshavare 2 har regelbundna arbetstider med omsorgsbehov mellan 07.30-17.30 varje dag. Vistelsetiden blir 10 timmar per dag (10×5 = 50 timmar per vecka). Deras exakta tider varje vecka regleras via schemat som läggs för varje vecka.

Nästkommande månad går vårdnadshavare 1 ner i tid och arbetar 60%, med 2 dagar ledigt varje vecka. Omsorgsbehovet är nu 10 timmar under 3 dagar i veckan. (10×3 = 30 timmar). Vistelsetiden har nu hamnat i intervallet 25-35 timmar. Nu ska en anmälan göras via e-tjänsten från ”Över 35 timmar/vecka” till ”25-35 timmar/vecka”.

Exempel 2:

En vårdnadshavare har varit hemma föräldraledig med ett mindre syskon och ska nu gå tillbaka och jobba, och det mindre syskonet ska också börja förskola. Det äldre barnet ska gå upp i tid från 15 timmar i veckan till varje dag 8.00-14.00. Det blir 6 timmar per dag vilket blir 30 timmar per vecka. En anmälan ska göras via e-tjänsten, från ”Upp till 15 timmar/vecka” till ”25-35 timmar/vecka”.

Exempel 3:

Familjen har en vistelsetid på 25 timmar i veckan. En av föräldrarna går upp i arbetstid, och familjen behöver nu 30 timmar/vecka. En ändring av vistelsetid behöver då inte göras eftersom den nya tiden är inom samma intervall som tidigare (25-35 timmar)

Ändring av vistelsetid görs på denna e-tjänst.

Schematid och frånvaro

E-tjänst för schematid och frånvaro

Schematid är det exakta schema som ditt barn ska gå på förskolan. Det kan vara samma tid varje vecka eller variera vecka för vecka. I samma tjänst kan du frånvaroanmäla ditt barn och lägga till vilka personer som får hämta ert barn, utöver ni som vårdnadshavare.

Schema, frånvaro och övriga tjänster nås på något av följande sätt:

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret

Ann Karlsson

NULL

Administratör, Barn- och ungdomskontoret