Trapporna vid Gerdskaström i centrala Alingsås.
Trapporna vid Gerdskaström i centrala Alingsås.

Vi har en vision

För att Alingsås ska växa och utvecklas behöver vi alla sträva åt samma håll. Vår vision är att Alingsås ska förena småstadens fördelar med närheten till storstaden och dess möjligheter. Vi satsar på hållbarhet och livskvalitet för alla kommuninvånare. Vision 2019 finns med som bakgrund i varje beslut som tas.

Alingsås Vision 2019

"Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter."

"Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen."

"Alingsås har 42 000 invånare år 2019."

Visionens huvudstrategier är boende, arbete och lärande, och har tagits fram för att säkerställa att Alingsås välfärd fungerar tillfredsställande.

Vision 2019 vill utveckla Alingsås till en modern mötesplats med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.

Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.

Ett konkret mål är att Alingsås ska bli 42 000 invånare år 2019.