Våld i nära relationer

Våldet i de nära relationerna orsakar mycket lidande och skada för de utsatta. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att erbjuda hjälp, stöd och skydd vid våld.

Här hittar du information som kan hjälpa dig att hitta vägar ut ur våldet och skapa ett liv som bygger på respektfulla nära relationer.

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående, i alla åldrar, som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Personer med funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta.

Våld är varje handling, riktad mot en närstående person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den närstående att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. 

Läs mer om vad som räknas som våld.

Barn som lever i våld

Att se en förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Det är även svårt för barn att ha en förälder som är våldsam. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att mamma eller någon annan i familjen blir slagen. En del är med när det händer, många har försökt att stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna.

Många går med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt, fast de inte vill tänka på det. En del drömmer mardrömmar. Många känner sig ensamma. En del skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna av både den som slår och den som blir slagen, och alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre.

Det är vanligt att de vuxna inte orkar inse hur pass mycket barnen påverkas av våld. Genom att fråga barn får man oftast veta mer om deras upplevelser.

Det finns hjälp att få

Den omedelbara hjälpen gäller att skydda barn från nya upplevelser av våld,  vilket är ett vuxenansvar att ta. Barn kan även behöva hjälp att komma vidare efter svåra upplevelser.