Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer överens med bygglovbeslutet. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll beställs genom e-tjänsten eller blankett till GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret.

Paketpris för utstakning och lägeskontroll finns som ger ett billigare pris.

Kostnad för uttag regleras av gällande PBL-taxa.

E-post gis [at] alingsas [dot] se

E-tjänst
Tillhörande information