Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer överens med bygglovbeslutet. Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något bör justeras eller åtgärdas. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll beställs genom e-tjänsten eller blankett till GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret.

Paketpris för utstakning och lägeskontroll finns som ger ett billigare pris.

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa.

E-post gis [at] alingsas [dot] se

E-tjänst
Tillhörande information