sv Swedish

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Särskild utbildning för vuxna i Alingsås erbjuder kurser för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Texten uppdaterad 2020-03-26

Våra aktuella kurser motsvarar de som ges inom träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Du får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina förutsättningar, tidigare kunskaper och önskemål. Vi upprättar även en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Hur länge du läser varje kurs beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vi har kurser på:

• träningsskolenivå: individ och samhälle, natur och miljö samt språk och kommunikation
• grundläggande nivå: svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, engelska, fysik och biologi.
• gymnasial nivå: svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

När det gäller kurser på gymnasial nivå kan du läsa mer om det på Skolverkets hemsida.

Särvux är en rättighet på grundläggande nivå och en frivillig utbildning inom det offentliga skolväsendet. Undervisningen följer Särvux kursplaner. Studierna är kostnadsfria.

 • Vilka kurser kan jag söka på Särvux?
  På Skolverkets hemsida kan du läsa vilka kurser du kan söka.
  Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

  Hur gör jag för att söka en kurs?
  Du fyller i en ansökningsblankett. Där väljer du vilka kurser du önskar läsa.

  Vad händer efter det att jag lämnat in min ansökan?
  Lärarna på skolan tar hand om alla ansökningar och du får sedan ett svar. Eftersom utbildningsplatserna är begränsade kanske du får vänta på plats.

  Kostar det något att studera på Särvux?
  Undervisningen är kostnadsfri för dig som bor i Alingsås kommun. Resor till och från Särvux får du själv betala.

Anna-Karin Vestman

NULL

Lärare Särvux, Campus Alingsås