2 Driftstörningar
sv Swedish

Yrkeshögskoleutbildningar på distans

Inom yrkeshögskolan går många utbildningar på distans. Det innebär att du inte måste bo i närheten av den ort där utbildningen ges. Här listas ett urval.

Texten uppdaterad 2022-09-16

Distansutbildningar finns både på heltid och deltid. Uppläggen kan se olika ut. Många utbildningar har obligatoriska träffar, men de är då koncentrerade till en eller ett par tillfällen per termin. Andra är helt nätbaserade. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Distansutbildningarna är CSN-berättigade och ger YH-poäng precis som andra yrkeshögskoleutbildningar.

Här nedan syns ett urval av utbildningar.

Start VT-23 distans 

Affärsutvecklare besöksnäring (Åre)
Affärsutvecklare besöksnäring (Härnösand, Örnsköldsvik)
Apotekstekniker
Arbetsledare – hållbar grönyteförvaltning
Arbetsledare inom måltidsservice
Behandlingspedagog (Uppsala)
Behandlingspedagog (Falun)
Behandlingspedagog (Trollhättan)
BI-Analyst med AI-kompetens
BIM-samordnare
Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Digital marknadsföringsspecialist
Drift- och fastighetstekniker
Drift- och underhållsingenjör, infrastruktur
Elnätsspecialist inom Ställverk och Transformatorteknik
GIS samordnare
Hantverkslärling
Hotel & Restaurant Manager
Hydraultekniker
Key Account Manager
Kvalificerad trädgårdsanläggare
Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning
Lönespecialist med systeminriktning
Marketing Automation
Marketing automation Specialist
Marknadskoordinator
Mjukvaruutvecklare
Processoperatör sågverks- och pappersindustri
Produktionsutveckling Industri 4.0
Projektledare inom installationsbranschen
Redovisningsekonom (Stockholm)  
Redovisningsekonom (Linköping)
Redovisningskonsult
Robot och automationsprogrammerare (Örnsköldsvik)
Robot och automationsprogrammerare (Eskilstuna)
Skogsföryngringsledare
Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles
Specialistbarnskötare Funktionsvariationer/Språkutveckling
Specialist undersköterska – Palliativ vård
Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård
Specialistutbildad undersköterska – Demensvård
Stödpedagog (Sollentuna)
Stödpedagog inom funktionshinderområdet
Tandsköterska
Tekniker hållbar batteritillverkning
Tekniker tunga maskiner och fordon (Göteborg)
Trafiklärare (Norrköping)
Trafiklärare (Borlänge)
Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Start HT-22 distans 

.NET-utvecklare
3D CAD-ingenjör
Account Manager  
Affärsutvecklare besöksnäring (Växjö)
Agil Javautvecklare
Agil projektledare
Akvaponiingenjör
Ambulanssjukvårdare
Anläggningsingenjör – infrastruktur (Göteborg)
Anläggningsingenjör hållbart byggande
Anläggningsingenjör järnväg
Apotekstekniker
Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning
Arbetsledare anläggning
Arbetsledare, måltidsservice
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn
Auktoriserad Elinstallatör (Nyköping)
Automationstekniker – inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem
Avancerad GIS-användare  
Barnspecialiserad undersköterska med inriktning mot funktionsnedsättning
Behandlingspedagog
Beredskaps- och Säkerhetssamordnare
Bergmaterialingenjör
Betongingenjör
BIM-samordnare
Blockchainutvecklare
Bryggeriteknik
Business Developer
Butiksledare
Bygglovshandläggare (Växjö)
Bygglovshandläggare//Byggnadsinspektör
Byggnadsingenjör – Produktion
Byggnadsingenjör digitalt byggande
Byggnadsingenjör mark och vatten 
CAD-ingenjör processindustri
Certifierad CNS-tekniker
Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering
Certifierad produktionstekniker (Trollhättan)
Congress, conference and meeting professional – PCO
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska
Demensspecialiserad undersköterska (Skövde)
Digital innehållsproducent
Digital utbildningsproducent
Digitaliseringsledare smart industri 
Dokumentcontroller / registrator
Drift- och fastighetstekniker (Halmstad)
Driftingenjör Elkraft
Drifttekniker – processoperatör  
Eco Sale
E-Commerce Manager
Elkonstruktör (Nyköping)
Elkraftingenjör (Nyköping)
Elnätsdesigner
Energiingenjör (Tranås)
Fastighetsförvaltare
Fastighetsingenjör
Fiber- och Nätverkstekniker
FPGA Systemutvecklare
Front End Developer
Frontendutvecklare
Företagssäljare/B2B
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare
Förändringsledare inom välfärden
Geometrisäkring
GIS samordnare
Green Logistics Management 
Handledare inom LSS och socialpsykiatri
Handläggare på byggnadsnämnd
Hotel Supervisor
Informationssäkerhetsspecialist
Inköpare med hållbarhetskompetens
Instrument- och steriltekniker 
Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens
Internationell handelslogistiker 
Internationell svetsspecialist 
IT-projektledare 
IT-säkerhtestekniker
JavaScriptutvecklare
Järnvägsprojektör
Kalkylator inom VVS
Key Account Manager
Kyl- och värmepumptekniker
Logistiker/speditör med hållbarhetsprofil
Lärarassistent – inriktning integration och specialpedagogik 
Lärarassistent med digital kompetens 
Lärarassitent med specialisering inom integration (Stockholm)
Lönekonsult med digital kompetens
Lönespecialist
Marintekniker
Medicinsk fotterapeut (Göteborg)
Medicinsk sekreterare 
Medicinsk sekreterare  
Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör
Miljö och VA-teknik 
Mjukvarutestare
Mobila System och GIT 
Mobilapplikationsutvecklare
Music Business Developer
Mätningstekniker
Offentlig upphandlare/inköpare
Operativ ledare – inriktning Revenue Management
Optikerassistent
Producent film och TV-drama
Produktionslogistik
Produktionsutvecklare 
Programutvecklare Java
Projektledare inom måleri
Projektledare inom möbel- och inredningsbranschen
Projektledare VVS
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare  
Public Bid Manager
Redovisningsekonom
Rörnätstekniker (Borås)
Social Media Manager
Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT 
Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles
Soleltekniker 
Solenergitekniker
Specialistbarnskötare
Specialistbarnskötare Funktionsvarianter/Språkutveckling 
Specialistundersköterska – demens
Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik
Specialistundersköterska akut- och intensivvård
Specialistundersköterska barn och ungdomssjukvård
Specialistundersköterska Demensvård
Specialistundersköterska inom barnsjukvård
Specialistundersköterska inom demens
Specialitsundersköterska inom demensvård
Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård
Specialistundersköterska inom Laboratoriemedicin
Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre
Specialistundersköterska inom psykiatri
Specialistundersköterska inom psykiatri
Specialistundersköterska inom äldreomsorg
Specialistubildad undersköterska akutsjukvård
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård distans
Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård (Alingsås)
Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård/omsorg
Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi
Stadsbyggnadskoordinator
Stödpedagog (Göteborg)
Stödpedagog inom funktionshinderområdet (Nyköping)
Systemutvecklare .NET
Systemutvecklare Java
Säkerhetssamordnare
Tandsköterska
Tandsköterska
Technical Account Manager
Transportledare – Grön logistik
Trädgårdsmästare – skötsel och underhåll av utemiljö
Underhållstekniker infrastruktur
Vattenkrafttekniker
Visual Merchandiser
VVS- och energiingenjör 
VVS-ingenjör 
VVS-ingenjör 
Välfärdstekniksamordnare
Ytbehandlingsspecialist
Äldrespecialiserad undersköterska (Alingsås)

Elin Wilhelmsen

NULL

Koordinator, Campus Alingsås