Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Högskoleprogram på distans

Här listas program med distansupplägg. Vissa program är helt nätbaserade och i andra så ingår det några träffar per termin på högskoleorten.

Texten uppdaterad 2021-09-20

Start VT-22 distans

Biblioteks- och informationsvetenskap, 180 hp
Ekonomprogrammet, 180 hp  
Entreprenöriellt företagande, 120 hp  
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp  
Folkhögskollärare, 60 hp
Förskollärare, 210 hp  
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet, 210 hp  
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet, 210 hp
Förskollärarutbildning – erfarenhetsbaserad, 210 hp
Förskollärarutbildning, flexibel variant, 210 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp  
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat, 120 hp
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem – erfarenhetsbaserad, 180 hp  
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 210 hp  
Högskoleprogram i teologi, 120 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp  
Kompletterande pedagogisk utbildning – gymnasieskolan, 90 hp    
Kompletterande pedagogisk utbildning – gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning – gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning – årskurs 7-9, 90 hp  
Kompletterande pedagogisk utbildning – årskurs 7-9, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning – årskurs 7-9, 90 hp
Lärarutbildning – Förskollärare, 210 hp 
Musik- och ljuddesign, 120 hp 
Musik- och ljuddesignprogrammet, 120 hp 
Röntgensjuksköterska, 180 hp 
Sjuksköterska, 180 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Socionomprogrammet, 210 hp  
Teologprogrammet, 180 hp   
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp  
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp  
Yrkeslärarutbildning, 90 hp  
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, 240-270 hp 

Start HT-21 distans

Apotekarprogrammet, 300 hp 
Arbetsterapeut, 180 hp 
Automationsingenjör, 180 hp 
Beteendevetenskapligt program, 180 hp 
Beteendevetenskapligt program, 180 hp 
Bibliotekarie, 120 hp 
Biologiprogrammet, 180 hp 
Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp 
Digital design, 180 hp 
Digital tjänsteutveckling, kandidat, 180 hp 
Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 
Ekoingenjör, 180 hp
Ekonomprogrammet, 180 hp 
Ekoteknik, 180 hp 
Elkraftingenjör, 180 hp 
Energisystemingenjör, Co-op, 180 hp
Farmaceutprogrammet, 180 hp 
Folkhälsovetenskapligt program, 180 hp 
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap, 180 hp 
Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp 
Fysikerprogrammet, 180 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp 
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan, 150 hp 
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola, förskoleklass, 210 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 hp 
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 hp 
Högskoleingenjör Elkraftsteknik, 180 hp 
Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, 180 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, 180 hp
Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp 
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil, 180 hp 
Industriell ekonomi, 120 hp 
Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp 
Interaktionsdesigner, 180 hp 
IT, projektledning och affärssystem, 180 hp 
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp 
Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring, 180 hp 
Kandidatprogram i utredningskriminlogogi, 180 hp 
Kompletterande lärarutbildning, årskurs 7-9, 90 hp 
Kompletterande lärarutbildning, gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp  
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9 och gymnasiet, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasiet, 90 hp 
Landskapsvetare – förvaltning och planering, 195 hp
Landskapsvetare – kommunikation och utomhuspedagogik, 195 hp
Ledarskap och organisation, 180 hp 
Läkemedelsanalys, kandidatprogram i kemi, 180 hp 
Lärarutbildning
Lärarutbildning – Förskollärare, 210 hp 
Maskiningenjör, 180 hp 
Miljöanalytiker, 180 hp 
Miljöingenjör (Co-op), 180 hp
Miljöstrateg – mark, vatten och samhällsutveckling, 180 hp 
Miljövetenskap – teknik, beteende och samhälle (Co-op), 180 hp
Människa-kultur-religionsprogrammet, 180 hp 
Nutrition och livsmedelsvetenskap, 180 hp
Processoperatör, 120 hp 
Produktutveckling, 120 hp 
Programmet för Hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 
Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik, 120 hp
Programvaruteknik, 180 hp 
Receptarieprogrammet, 180 hp 
Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp 
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning, 180 hp 
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi, 180 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 
Systemvetenskap, 180 hp 
Tandhygienistprogrammet, 180 hp 
Teologprogrammet, 180 hp 
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp 
Vidareutbildning av obehöriga lärare, 120 hp
Vårdadministrativa programmet, 180 hp 
Webbprogrammerare, 180 hp 
Webbprogrammerare, 120 hp 
Webbprogrammering, 120 hp 
Webbredaktör, 180 hp 
Webbutveckling, 120 hp 
Webmaster, 120 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp   
Yrkeslärarprogrammet – inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp
Yrkeslärarutbildning, 90 hp
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9, 240 – 270 hp
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan, 300 – 330 hp
Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet
Ämneslärarprogrammet

Elin Wilhelmsen

NULL

Koordinator, Campus Alingsås