Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

.NET- och webbutvecklare

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Den som är kunnig inom systemutveckling har en kompetens som kommer fortsätta vara efterfrågad på arbetsmarknaden oavsett hur konjunkturen svänger.

Texten uppdaterad 2020-11-09

Kille som sitter och programmerar framför en dator

Programmering är ett kreativt yrke. Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt.

Under yrkeshögskoleutbildningen arbetar du i Microsofts utvecklingsplattform .NET med programmeringsspråket C#. Du lär dig även webbutveckling, samt får en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och LIA 2. Utbildningen genomförs i samarbete med spännande IT-företag i regionen.

Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk, för att kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen ingår även avancerad webbutveckling med HTML, JavaScript, PHP och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen.

Under utbildningens andra år ingår två 12-veckors praktikperioder (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

Vad kan jag jobba med?

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk. Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är systemutvecklare, .NET-utvecklare, webbutvecklare och front- eller backendutvecklare. Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering. Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Om branschen

Samhället går allt mer mot digitala lösningar, vilket gör att den starkaste tillväxten just nu sker i den digitala sektorn. Så gott som alla företag och hela den offentliga sektorn befinner sig mitt i ett omfattande digitaliseringsprojekt. Resultatet blir att efterfrågan på kompetens inom data och IT ökar. Det är inte bara renodlade IT-bolag som rekryterar IT-kompetens, det gör alla branscher.Kompetensbristen är ett problem som begränsar och bromsar IT-branschens möjlighet att lösa kundernas behov. C#/.NET är ett av de viktigaste och vanligaste språken. Systemutvecklare inom .NET har en affärskritisk betydelse för många företag i dagens samhälle, vilket innebär att även i en lågkonjunktur kommer efterfrågan på .NET-utvecklare fortsätta vara stor.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Föreläsningarna ges på distans från Campus Mölndal i samarbete med Campus Alingsås, Arvika Näringslivscentrum och Kunskapsförbundet Väst (Vänersborg). Det innbär att du som bor i Alingsås, Arvika eller Vänersborg med omnejd kan erbjudas möjlighet att delta i undervisningen i deras lokaler. Vi kommer även kunna erbjuda LIA för er i er hemregion.

Alingsåsföretag ser stora behov

Iver, Postnord Strålfors och Sigma är några av de Alingsåsföretag som har uttryckt intresse för att ta emot studenterna under deras praktik.

— Vi ser ett ständigt behov av att anställa programmerare. Vi vill kunna bibehålla kompetensen i Alingsås när det gäller programmering. Därför är den här typen av samverkan mellan Campus Alingsås och oss företag väldigt roligt att arbeta med, säger Katarina Johansson som är ansvarig för utvecklingen av digitala tjänster på Postnord Strålfors i Alingsås.

— Det här är jättebra, vi har ett stor behov av att anställa inom området, så vi är väldigt positiva till det här samarbetet med kommunen och tycker att det är jätteroligt och hoppas att det här leder till att fler av eleverna kan börja jobba hos oss efter avslutad utbildning, säger Emelie Ahlberg som är HR-assistent på Iver i Alingsås.

 • Start: 9 november 2020, nästa planerad start hösten 2021
  Behörighetsgivande förutbildning startar: 5 oktober 2020

  Sista ansökningsdag: 31 augusti 2020

  Studieort: Distans med möjlighet att använda Campus Alingsås lokaler och grupprum under studietiden.

  Längd: 2 år (400 yh-poäng)

  Examen: Yrkeshögskoleexamen

  Studiefinansiering/CSN: Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

   

 • För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

  Särskild behörighet .NET- och webbutvecklare

  För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i Matematik 2, Programmering 1 samt Webbutveckling 1.

  För YH-utbildningen .NET- och webbutvecklare behöver
  du ingen tidigare erfarenhet av IT.

  Campus Mölndal planerar att erbjuda en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på utbildningen.

 • *5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

  Objektorienterad programmering i C#, 40 yhp
  Objektorienterad arkitektur, 40 yhp
  Kvalitetssäkring i C#, 40 yhp
  Webbramverk: React, 40 yhp
  Personlig och professionell utveckling, 20 yhp
  Agil mjukvaruutveckling, 20 yhp
  Datalogi, 20 yhp
  Continuous Integration, Delivery & Deployment, 40 yhp
  Examensarbete, 40 yhp
  LIA, Lärande i arbete, 100 yhp

 • En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter samt att du får möjlighet att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

  LIA utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här
  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad!

 • En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

  Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås