sv Swedish

Moln- och virtualiseringspecialist

Var med och forma framtidens virtuella verksamheter. Som moln- och virtualiseringsspecialist ansvarar du för planering av infrastruktur – oavsett om den finns i molnet eller fysiskt på plats.

Texten uppdaterad 2022-09-05

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör det möjligt att dela kapacitet mellan olika instanser i servrarna. Lär dig att bygga infrastrukturnät i Windows Server och få kunskaper i nätverksarkitektur med ett stort fokus på IT-säkerhet.

Var en del av en kreativ utbildningsmiljö som blandar teori med praktiska moment från verkligheten. Vi ger dig kunskaperna och verktygen för att sätta upp hårdvara, konfigurera servrar och administrera funktioner och roller. Genom implementering av molnbaserade lösningar möjliggörs både kostandsoptimering och effektivitet.

Vi ger dig fördjupade kunskaper inom molnplattformarna Microsoft Azure och Amazon AWS och lär dig att forma och drifta applikationer. Vi lär dig också hur du bygger och sätter upp tjänster inom Windows 365 så som Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint och Microsoft Teams. I kursens examensarbete väljer du själv det språk eller teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom.

Utbildningen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period där du får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Vad kan jag jobba med?

Många företag befinner sig just nu i en övergång från fysiska servrar och nätverk till virtuella system. Även molntjänster har kommit att bli en värdefull del i företagens affärsstrategier och det finns ett stort behov av bred kompetens inom området.

I januari 2021 hade så många som 15 av 17 studerande på utbildningen ett nytt jobb i anslutning till examen.

Efter din utbildning kommer du att kunna arbeta som bland annat molnspecialist, virtualiseringsspecialist, IT-tekniker (support), datacentertekniker, drifttekniker (data) eller windowstekniker. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar ca 2 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Föreläsningarna ges på distans från Campus Mölndal i samarbete med Campus Alingsås. Det innbär att du som bor i Alingsås med omnejd kan erbjudas möjlighet att delta i undervisningen i deras lokaler. Vi kommer även kunna erbjuda LIA för er i er hemregion.

 • Start: augusti/september 2022

  Ansökningsperiod: 25 februari – 31 maj 2022

  Studieort: Distans med möjlighet att använda Campus Alingsås lokaler och grupprum under studietiden.

  Längd: ca 2 år (400 YH-poäng)

  Examen: Yrkeshögskoleexamen

  LIA 16 veckor (praktik)

  Studiefinansiering/CSN: Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex. i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.  

 • En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter samt att du får möjlighet att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

  LIA utomlands?

  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här
  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad!

 • En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

  Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås