2 Driftstörningar
sv Swedish

Kock med språkstöd

En utbildning för dig som vill arbeta som kock inom restaurang/storhushåll. Den här branschen passar dig som tycker om att arbeta med händerna, i högt tempo och har en kreativ sida. Mat är något som berör alla och det är en uppfyllande känsla att kunna ge människor en riktig måltidsupplevelse.

Texten uppdaterad 2021-09-20

Som kock arbetar du med planering, förberedning och tillagning av mat. Som kock kan du exempelvis arbeta vid restauranger, kvarterskrogar, hotellrestauranger, skolkök, storkök eller kök ombord på fartyg.

Det praktiska arbetet i ett kök sker ofta under tidspress och det är därför viktigt att man som kock är stresstålig. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men huvuduppgiften för en kock är alltid att planera, förbereda och tillaga mat. I storkök tillagas vanligtvis ett fåtal rätter i stora mängder medan man på en restaurang tillagar enstaka rätter efter gästernas beställning. Bemötande och service är också viktigt då man idag arbetar nära kunden.

En viktig del av kockens arbete är att upprätthålla hygienen och att hantera livsmedel på ett korrekt sätt. Det är ett måste att hålla sin arbetsplats ren och hantera alla livsmedel på ett hygieniskt sätt. Det är viktigt att ha kunskap om ingredienserna i maten och kunna redovisa dem så att gäster som till exempel har en allergi kan göra rätt val från menyn.

OBSERVERA! Du måste kunna smaka på all mat.

 • Start: 16 augusti 2021
  Ansökningsperiod: 7 april – 4 maj 2021
  Sista kompletteringsdag: 11 maj 2021
  Längd: 45 veckor
  Studietakt: 100%
  Studieort: Alingsås
  APL: ca 15% av utbildningen

  Studieperioder
  2021-08-16 — 2022-01-07
  2022-01-10 — 2022-06-24

  Kostnader
  Beräknas till ca. 1500 kr för kurslitteratur och arbetskläder.
  Kostnader för resor till/från APL-plats tillkommer.

 • För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs nivå C eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel (100 p)
  • Hygien (100 p)
  • Orienteringskurs, kartläggning (100 p)
  • Yrkessvenska (200 p)
  • Livsmedel- och näringskunskap (100 p)
  • Matlagning 1 (100 p)
  • Matlagning 2 (200 p)
  • Matlagning 3 (200 p)
  • Specialkoster (100 p)
  • Service och bemötande 1 (100 p)

  Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer att vara APL arbetsplatsförlagt lärande.

 • APL motsvarar ca 15% av utbildningen.
  APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Läs mer om APL här.

  APL utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här.

  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås