2 Driftstörningar
sv Swedish

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i årskurs 4-6 i grundskolan. Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Texten uppdaterad 2022-02-03

Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik och engelska. Den fjärde terminen i utbildningen har du tre valmöjligheter: Bild, Musik, NO och teknik eller SO. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kontakt med arbetslivet

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i skolverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. VFU pågår ett visst antal veckor under termin 2, 6 och 7, totalt 20 veckor.

Undervisningsformer

Utbildningen ges på helfart med undervisning på dagtid. Som heltidsstudent får du räkna med att lägga 40 timmar per vecka på dina studier. Det krävs att du deltar aktivt i kurserna som även omfattar självstudier. Inom lärarprogrammets kurser tillämpas varierande undervisningsformer, t ex seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Varje kursplan anger lärandemål, innehåll och examinationsformer.

Väljer du att läsa på campus lärcentra (Campus Alingsås) förutsätts du närvara på det lärcentra du antagits till för grupparbete och deltagande i undervisning flera dagar i veckan. Du ges möjlighet att genomföra skriftliga tentamen på det lärcentra där du är antagen. Dessa kan förläggas på olika veckodagar. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin. Det varierar vilka veckodagar som närträffarna förläggs till alltefter vilken kurs du läser.

 • Start: hösten 2021 har programmet blivit inställt, ingen mer start planerad i dagsläget

  Studieort: Alingsås och Karlstad
  Utbildningen ges i samverkan med Karlstads universitet

  Längd: 4 år (240 högskolepoäng)

  Examen: Grundlärarexamen på avancerad nivå.

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier

  Dessutom krävs särskild behörighet motsvarande:

  – områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)

  eller

  – områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

Elin Wilhelmsen

NULL

Koordinator, Campus Alingsås