sv Swedish

Cloudutvecklare

Bli molnexpert och utveckla flexibla verksamhetslösningar. Utbildningen i Cloudutveckling ger dig kunskaper inom objektorienterad programmering och lär dig att utveckla och drifta olika molnapplikationer.

Texten uppdaterad 2022-09-15

En tjej som tittar in i en dator med programmeringsspråk

Vi ger dig verktygen att hantera molnteknologier som Azure, Google och AWS. Lär dig utveckla system med god kodstandard och struktur, versionshantering och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD).

Som Cloudutvecklare kommer du att ingå i ett nära samarbete med ditt team. Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig att utveckla och leverera produkter genom den flexibla projektmetoden Scrum. I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. Utbildningen avslutas med en 20 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Vad kan jag jobba med?

Utbildningen förbereder dig inför en yrkesroll som Cloudutvecklare, en kompetens som har stor efterfrågan i IT-branschen. Allt fler företag använder molnbaserade tjänster. Oavsett om du kommer arbeta vidare via ett konsultbolag eller med egna projekt i en organisation, är behovet av kompetens inom molnutveckling stort.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar ca 2 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Föreläsningarna ges på distans från Campus Mölndal i samarbete med Campus Alingsås. Det innbär att du som bor i Alingsås med omnejd kan erbjudas möjlighet att delta i undervisningen i deras lokaler. Vi kommer även kunna erbjuda LIA för er i er hemregion.

 • Start: augusti/september 2022, 2023, 2024

  Ansökningsperiod: 11 mars – 31 maj 2022

  Studieort: Distans med möjlighet att använda Campus Alingsås lokaler och grupprum under studietiden.

  Längd: ca 2 år (400 YH-poäng)

  Examen: Yrkeshögskoleexamen LIA 16 veckor (praktik)

  Studiefinansiering/CSN: Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex. i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

 • En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter samt att du får möjlighet att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

  LIA utomlands?

  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här
  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad!

 • En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

  Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Mia Wallander

NULL

Utbildningskoordinator, Campus Alingsås