Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Skoldatatek

Skoldatateket syftar till att skapa förutsättningar för elever med stora läs- och skrivsvårigheter att uttrycka tankar och kunskaper i skrift och ta del av skriven text. Verktyget är en bärbar dator med program för ordbehandling, talsyntes, rättstavning och ordbok.

Skoldatateket syftar till att skapa förutsättningar för elever med stora läs- och skrivsvårigheter att uttrycka tankar och kunskaper i skrift och ta del av skriven text. Verktyget är en bärbar dator med program för ordbehandling, talsyntes, rättstavning och ordbok.

Målgruppen för skoldatateket är barn i förskolan, grundskolan och särskolan. Det är specialpedagogen på skolan som har den primära kontakten med Skoldatateket.

Skoldatateket erbjuder:

Handledning:
Besök i aktuella verksamheter och inventering av behov

Utbildning:
Skräddarsydda utbildningar utifrån behov

Utlåning av:
Kompenserande hjälpmedel, såsom:

  • Surfplattor anpassade med lämpliga appar
  • Dator/Chromebook
  • Scannermöss
  • Specialanpassade tangentbord

Elin Svensson

NULL

Verksamhetsutvecklare, skola och fritidshem, VFU-samordnare, Barn- och ungdomskontoret