Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lust att lära

Lust att lära, det är inte bara ett begrepp som återfinns i förskolans och skolans läroplaner, det är även Barn- och ungdomsförvaltningens vision.

Vägen till att alla elever ska känna Lust att lära tror vi går via ett systemiskt förhållningssätt. Det innebär att vår utgångspunkt i mötet med barn, elever och varandra är att:

 • alla individer ingår i nätverk och system
 • fokus ligger på det som fungerar, på lösningar och styrkor
 • vi utgår från att alla människor har resurser och lösningar inom sig
 • vi utgår från att alla vill vara delaktiga och ta ansvar
 • vi är genuint nyfikna på varandra
 • ledarskapet bygger på dialog, ansvar och delaktighet
 • vi skapar ett öppet klimat i all kommunikation där vi samskapar och tar till vara allas resurser
 • skolutvecklingen utgår från ett underifrånperspektiv, där grunden är verksamhetens behov i förhållande till styrdokumenten
 • En lärande organisation – Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling. Lust att lära.

  Läs mer om boken

Alingsås kommun