Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockens förskola

Förskolan Stocken är placerad i centrum av Alingsås med en utemiljö bestående av stora gräsytor och varierande lekmaterial.

Texten uppdaterad 2021-03-05

Lärandet i centrum

Stockens förskola värnar om att ge barnen en trygg, rolig och utvecklande tid på förskolan. Genom att sätta lärandet i centrum och skapa delaktighet genom att arbeta tillsammans.

Utevistelse

Barnen vistas ute varje dag och förskolan arbetar för att värna om miljön och visa omtanke för djur och växter.

”Olika men lika bra”

Visa hänsyn och respekt mot varandra, för allas lika värde. Alla är olika men ändå lika bra.